Чеська мова

E-learning:

http://www.cestina2.cz/ – e-learningová cvičení pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro děti (začátečníky)

https://mluvtecesky.net/cs/ – e-learning češtiny jako druhého jazyka A1 a A2 (+ témata pro zdravotníky), obsahuje také základní fráze, gramatiku a reálie v různých jazykových mutacích
V současné době bohužel nedostupná! Inovovaná verze portálu by měla být spuštěna na podzim 2023. Z archivu dostupné zde

http://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html – situační videa Čeština do práce a Čeština do školy včetně online cvičení, k tématům také učebnice Čeština do školy

http://www.heuropa.eu/cestina.html – interaktivní jazykové hry pro osvojování (druhého) mateřského jazyka pro bilingvní děti, lze také použít pro děti s OMJ na vyšších úrovních

Cvičení online a ke stažení:

https://app.ceskylevouzadni.cz/ – online procvičování běžných komunikačních témat vycházejících z učebnice Levou zadní I a předmětů základní školy

http://www.czechonlinetutor.com/cz/ucte-se-cesky-online – online aktivity a cvičení k učebnicím Česky krok za krokem 2, Čeština expres 1 a 2

https://fred.fraus.cz/ – online cvičení z různých předmětů

https://korpus.cz/proskoly – základní práce s korpusovými nástroji, předpřipravená cvičení využitelná pro sloh/gramatiku

http://dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=DAA&nazev=cesky-jazyk-a-literatura – učební materiály pro běžnou výuku češtiny, které lze adaptovat pro češtinu jako druhý jazyk

https://www.umimeto.org/ – online procvičování z různých předmětů

https://www.umimecesky.cz/ – na češtinu, velmi interaktivní

Včelka – osobní trenér čtení (aplikace pro rozvoj slovní zásoby a podpory čtení)

http://www.cestinasmanasky.cz/ – aplikace zaměřená na výuku pravopisu atd.

https://www.skolasnadhledem.cz/ – online procvičování z různých předmětů

https://ucebnice.online/ – interaktivní učebnice a cvičení z různých předmětů

https://www.pravopisne.cz/ – cvičení z českého pravopisu

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy – pracovní listy pro předškoláky, které vybízejí ke komunikaci, částečně zdarma, částečně za poplatek

https://www.gramar.in/cs/ – online cvičení z českého jazyka včetně her, využitelná i v rámci výuky ČDJ

https://www.geograf.in/cs/ – online cvičení a hry ze zeměpisu, využitelná zejména pro výuku reálií ČR a názvů zemí

Projekt Welcome – zajímavé výukové materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka v rámci témat běžných pro každodenní život, odkazy na užitečné stránky a aplikace a tipy, jak zorganizovat jazykový klub

http://www.fpoint.cz/index.php?s=cestina – online výukové hry a pracovní listy ke stažení, vždy ve verzi pro výuku i pro domácí procvičování

https://rysava.websnadno.cz/ – interaktivní online luštěnky pro první stupeň nejen z češtiny, čtení a psaní, doplněné četnými obrázky a ve velmi přehledné podobě, často s prokliky např. na Wikipedi

Mobilní aplikace:

Aplikace Ten Ta To – procvičování gramatických rodů substantiv

Logopedie 1, Logopedie 2 – procvičování výslovnosti jednotlivých hlásek ve slovech i větách včetně možnosti nahrávání a porovnání vlastní nahrávky s nahrávkou programu

Abeceda pro děti – procvičování písmenek zvlášť i ve slovech, také s možností nahrávání

Výukové kartičky – aplikace na procvičování základní slovní zásoby z různých tematických okruhů (vhodné také pro MŠ, jelikož není potřeba umět číst)

Click4czech – procvičování běžných komunikačních témat vycházejících z učebnice Levou zadní I a češtiny předmětů základní školy

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2022/2023 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

Jarní prázdniny 6. 3. až 12. 3. 2023

Velikonoční. prázdniny 6. a 7.4. 2023

Konec šk.roku 30. 6. 2023