previous arrow
next arrow
Slider
Recyklohraní aneb Ukliďme svět

Recyklohraní aneb Ukliďme svět

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do programu Recyklohraní, který vznikl na podporu environmentální výchovy v základních školách. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v této oblasti, umožnit žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za

Čerčanské ochutnávání 2022

Čerčanské ochutnávání 2022

Dne 10. 9. 2022 se naše škola zúčastnila Čerčanského ochutnávání – tradiční akce obce Čerčany. Svou nabídkou slaných i sladkých dobrot, které připravili zaměstnanci a žáci naší školy, potěšila spoustu zákazníků. Velké díky patří žákyním a žákům z 8.

Adaptační kurzy žáků 6. tříd

Adaptační kurzy žáků 6. tříd

Na začátku září proběhly na základní škole 3 adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Adaptační kurzy probíhaly postupně, ve škole byla vždy jen jedna třída.

Žáci spolu s třídními učitelkami a asistentkami se ve škole sešli v 16 hod. Po

Sešity pro 2. stupeň

Letos nastává změna ohledně sešitů pro žáky 2. stupně. Žáci již nebudou odebírat celé balíčky, ale mohou si buď všechny požadované sešity, nebo jen některé, donést vlastní. První vyučovací hodinu každého předmětu budou mít buď připravený donesený vlastní sešit podle

Začátek školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

nástup žáků do školy (2. – 8. třídy, SP1, SP2) se uskuteční dne 1. 9. 2022 mezi 7:35 a 7:50 přes vstup do šaten. Děti se nebudou přezouvat a odeberou se rovnou do svých kmenových tříd.

ŠD 1. 9. 2022

Dne 1.9.2022 nebude mít školní družina provoz!

Rodiče si mohou chodit doplňovat zápisní lístky svých dětí u paní vychovatelek v ,,domečku“.

Suchánková L.

ŠJ – ceny stravného od 1. 9. 2022

Ceny stravného s účinností od 1. 9. 2022

Z důvodu zvyšování cen vstupních surovin, mzdových a režijních nákladů, budou od 1. 9. 2022 navýšeny ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků takto:

Obědy dotované

žáci ZŠ

7 – 10 let 27,00
Mladý zahrádkář 2022

Mladý zahrádkář 2022

O víkendu 18. – 19. 6. se Adam Zedek (9.A) zúčastnil v Brně národního kola vědomostní soutěže Mladý zahrádkář. Soutěž měla dvě části, teoretickou, kdy soutěžící vyplňovali test, a praktickou, kdy poznávali rostliny, jejich části, semena. Adam se umístil na krásném 2. místě.

Neviditelná výstava 3.A

Neviditelná výstava 3.A

V pondělí 16. 5. 2022 se 3.A vydala vlakem do našeho hlavního města. Když jsme se domluvili, že jedeme do Prahy na Neviditelnou výstavu, tak nám to připadalo zvláštní. Výstava, kterou není vidět?

Na místě jsme pochopili, co nás

Tanec do škol 2022

Tanec do škol 2022

S divadlem Ponec spolupracujeme od roku 2018. Již pět let je tedy na naší škole realizován projekt Tanec do škol, většinou v druhých a třetích třídách, ale někdy i ve třídě speciální nebo třídě přípravné.
S prací lektorů Míši Suši

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE