Čerčany
Search
Close this search box.

INFORMACE ŠKOLY

Hlavní rozestník na stránky naší školy.

O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE

Základní škola Čerčany, okres Benešov je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy. Kapacita žáků základní školy je 550, průměrná naplněnost tříd je kolem 22 žáků. Každý postupný ročník pracuje ve své kmenové třídě. Učitelé odborných předmětů využívají odborné pracovny. Ke škole patří i vlastní školní jídelna s kapacitou 550 strávníků a školní družina s šesti odděleními a možností naplnění až 190 žáky. Školní komplex se skládá ze 3 pavilonů, leží v centru obce. Obec má dobrou dopravní dostupnost, proto je škola spádová pro okolní obce.

Vítejte
v ZŠ Čerčany

Základní škola Čerčany, okres Benešov je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku.

Informace k provozu školní družiny.

Informace k provozu školní jídelny.

Informace k provozu školní knihovny.

Důležité informace

 • Zprávy ze školní družiny

  Vážení rodiče,

  z důvodu malého počtu přihlášených žáků nebude mít v době 1. – 4. 7. 2024 školní družina provoz.

  Suchánková L.

 • Zprávy ze školní družiny

  Vážení rodiče,

  žádáme Vás, abyste přišli a odnesli si zapomenuté oblečení Vašich dětí ze šatny školní družiny. Po prázdninách již nebude k dispozici.

  Děkujeme.

 • Příměstský sportovní tábor v Čerčanech

  Příměstský sportovní tábor v Čerčanech pro děti od 4 -12 let.

 • Zprávy ze školní družiny
  Vážení rodiče dětí navštěvujících školní družinu,
  informujeme Vás, že od příštího školního roku by měl podle §123 odst. 4 školního zákona o výši úplaty za školní družinu rozhodovat zřizovatel,
  tedy OÚ Čerčany. Může tedy dojít ke změně měsíčního poplatku.

  V případě této změny, Vás bude ředitel školy informovat do 30. 6. 2024.

 • Infocentrum – otevírací doba

  Nově se od 20. 2. 2024 otevírá infocentrum / knihovna pro žáky. Do infocentra mohou chodit v době polední pauzy, při čekání na kroužky, spoje apod. Dohled bude zajišťovat paní Martina Regentíková.

 • Školní knihovna

  Otevírací doba:

  pondělí o velké přestávce

  středa o velké přestávce, v tento den možno i 5. vyučovací hodinu

  V knihovně bude paní učitelka Zedková.

 • Linka bezpečí
 • MAP ORP Benešov

  Naše škola je zapojená do projektu MAP ORP Benešov.

 • Informace pro rodiče

  Naše škola je zapojena do Grantového programu pro školy, který zaštiťuje Nadace O2. Nadace O2 podporuje základní školy při výuce digitální gramotnosti a internetové bezpečnosti.

  Více zde

Novinky & informace

Výlet 6. B

Dne 24. a 25. června se třída 6. B vydala na dvoudenní výlet do Líšna, který pro ně připravila jejich

Rozloučení s 9. ročníky

Dnešním dnem se s námi rozloučily třídy 9. A, 9. B a 9. C. Přejeme jim hodně úspěchů při studiu

Turnaj v přehazované

Školní turnaj v přehazované se konal 26. 6. a 27. 6. v tělocvičně naší školy. Zúčastnili se ho žáci druhého

Deník z plaveckého výcviku v Srní

K dispozici ke stažení zde: Deník

Kontakt

Ředitel školy: Ing. Miroslav Král, +420 736 629 861

Základní škola Čerčany, okr.Benešov

Sokolská 180 25722 Čerčany

IČO 70879176

ZŘŠ pro věci technické: Mgr. Josef Prchal, +420 602 837 879


E-mail: info@zscercany.cz

datová schránka: pdhtdni


Sborovna 1. stupeň: +420 605 866 882

Sborovna 2. stupeň: +420 731 612 536


Školní družina: +420 605 866 881

E-mail: sd-cercany@webnode.cz  

Web: www.sd-cercany.webnode.cz


Školní jídelna: +420 603 279 613

E-mail: jidelna.zscercany@centrum.cz   

Web: www.sjcercany.wz.cz


Hlavní ekonomka školy (paní J. Nálevková): +420 731 443 869

Pokladna (pan L. Kočí): kocil@zscercany.cz


Potřebuji vyřídit – na koho se obrátit?

kralm@zscercany.cz

 • Přestup do vyššího ročníku, zápis do 1. třídy
 • Školní vzdělávací program
 • Žádosti o uvolnění z vyučování
 • Zájem o pracovní pozici
 • Řešení mimořádné situace
 • Orgány státní správy

vlasakovaz@zscercany.cz

 • Kroužky – organizace, časy
 • Bakaláři – hesla a přístupy pro rodiče a děti, dotazy
 • MS Teams – hesla a přístupy pro děti
 • Dotazy týkající se rozvrhů

hermanovad@zscercany.cz

 • Preventivní programy

havelkovab@zscercany.cz

 • Metodická sdružení
 • Školní vzdělávací program

vilimkovaj@zscercany.cz

 • Učebnice a výukové materiály

vasakovai@zscercany.cz

 • Obědy – odhlášení, změny, problémy se systémem, platba
 • Přihláška ke školnímu stravování
 • Dodavatelé surovin a vybavení ŠJ

kneblovad@zscercany.cz

 • ISIC karty
 • Dotazy ohledně ICT

suchankoval@zscercany.cz

 • Školní družina – přihlášení, odhlášení, dotazy, změny

kocil@zscercany.cz

 • Platby – budget, lyžařský výcvikový kurz, fotografie, sešity, pracovní sešity, kroužky, Klub mladého diváka, plavání Srní, ISIC a ITIC karty, školní družina