Černooká Zuzana

ZŠ Čerčany se zapojila do podzimní kampaně Hospice Dobrého Pastýře ZA DŮSTOJNÉ ODCHÁZENÍ. Od 7. do 10. října mohli žáci a zaměstnanci naší školy zakoupit ve školním obchodě květinovou brož Černooká Zuzana, charitativní výrobek zaměstnanců a dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře. Dobrovolníci z řad učitelů a žáků také prodávali brože mimo školní budovu. Příspěvky střádali do zapečetěných kasiček, které byly rozpečetěny 11. října. Obdrželi jsme certifikát s uvedenou celkovou výší příspěvku, jež činí 47 728 Kč.Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům a rodičům i zaměstnancům školy, kteří se ozdobili Černookou Zuzanou. Také bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům Obecního úřadu Čerčany, Základní umělecké školy v Čerčanech a Mateřské školy v Čerčanech, kteří s námi spolupracovali a také nám nemalou částkou přispěli. Dále bych poděkovala všem občanům, kteří se nechali žáky na ulici oslovit, vyslechli je a popřípadě se Černookou Zuzanou také ozdobili. Děkuji všem dobrovolníkům z řad žáků, pedagogů i dalších pracovníků školy, kteří neváhali svůj volný čas věnovat prodeji Černooké Zuzany.

Hana Zedková

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE