Čistá řeka Sázava

26. dubna se žáci naší základní školy již po devatenácté zúčastnili akce Čistá řeka Sázava. Očista probíhala na třech lokalitách a spočívala ve sbírání odpadků, odstranění náletových rostlin, plevele a suché trávy. 
Třída 9. A uklízela celou oblast kolem nádraží. Odpadků sesbírali 6 pytlů. 
Třída 9. B čistila parčík na Vysoké Lhotě. Odpadky žáci sbírali do 120ti litrových popelnic. Těchto plných popelnic naplnili v počtu 12 ks. Odhadem 500 – 550 kg. 
Žáci ze třídy 9. C čistili dlouhý a vysoký svah od řeky k nádraží, podél ulice Mlynářské. Sesbírali 1 pytel odpadků a vyčistili svah a přilehlý parčík od náletů a suché trávy. 
Celá akce byla koordinována s předsedkyní komise životního prostředí Andi Zehnálkovou. 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE