Dny pro záchranu života 2020

V týdnu 5. 10. – 9. 10. 2020 se naše škola zúčastnila projektu Dny pro záchranu života. Jednalo se o další část spolupráce s institucí Zdravotníci s.r.o., která je akreditována na specializované vzdělávací kurzy výuky první pomoci a předlékařské neodkladné péče.
Všichni lektoři jsou profesionálové, dlouhodobě působící na zdravotnických záchranných službách, odděleních ARO a urgentních příjmech. Zdravotníci s.r.o. nepořádají na naší škole pouze kurzy pro žáky, ale také pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance.

Tato část projektu byla zaměřena na požár, dušení, popáleniny, úrazy elektrickým proudem.

První část programu se odehrávala v učebně, kde si žáci na interaktivní tabuli prohlédli obrázky související s programem a zopakovali si důležité informace, které již znali z předešlých vzdělávacích cyklů. Dozvěděli se, jak se zachovat ve chvíli, kdy dojde k požáru, jak mají postupovat v případě dušení z kouře či při ošetření popálenin. V neposlední řadě, jak postupovat při úrazu elektrickým proudem a následné resuscitaci. Prakticky si zkusili nejdůležitější kroky při záchraně života, pokud člověk nedýchá. Hrudníky na modelech promačkávali důkladně, jako by opravdu šlo o život. Oživování si zkusili všichni ve správném pořadí jednotlivých kroků tak, jak je nutné postupovat, aby byla šance zachovat život člověka.

Ve druhé hodině se všichni odebrali do školní dílny. Zde bylo maskování popálenin všech stupňů a následné ošetření. Děti si vyzkoušely vše. Závěrem byl nasimulován požár a děti se učily, jak se správně zachovat, jak opustit prostor požáru, jak zavolat o pomoc a jak se postarat o raněné. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se zachovat ve vážných situacích, kdy by mohl být ohrožen lidský život.  A poté všichni šli na školní dvůr, kde byl automobil záchranné služby se základním vybavením. Žáci zde ošetřovali spolužáka s fiktivním poraněním způsobeným v hořícím objektu. I toho se podařilo všem školákům pod odborným vedením zdárně a kvalitně ošetřit. V záchranném vozu si vyzkoušeli „nanečisto“ lůžko pro zraněné. Dozvěděli se, že je nutné uvážit, kdy volat záchrannou službu a především, jak postupovat při záchraně života, aby neohrozili sami sebe. Takový způsob instruktáže byl velice hodnotný. Na závěr žáci obdrželi diplom “ Záchranáře“.

Žáky školili skuteční záchranáři s mnohaletou praxí, kteří v očích dětí nejspíš vypadali jako hrdinové, a tak jim posluchači doslova dychtivě viseli na rtech a hltali každé jejich slovo. Záchranářům patří velké díky. Těm, kteří nás vzdělávali, i všem ostatním, kteří denně zachraňují lidské životy. Děkujeme instruktorům za poutavý a poučný program a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

V příloze naleznete fotografie jak z projektu Dny pro záchranu života, tak fotografie našich pedagogických pracovníků, kteří se během školního roku zúčastnili školení „Zdravotníka zotavovacích akcí“ a „Kurzu REAL“. Tento kurz proběhl v posledním srpnovém týdnu. Zdravotníci ve škole i v jejím okolí nasimulovali několik zranění dětí i dospělých osob. Pedagogičtí pracovníci si vyzkoušeli, jak nejlépe poskytnout první pomoc a tyto situace zvládnout.

Mgr. Bc. Lucie Ledvinková Bílková DiS.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE