Dotazníkové šetření – (čtěte!)

Vážení žáci, rodiče, učitelé!

Nouzový stav, který je v naší zemi vyhlášen kvůli epidemii koronaviru, nese s sebou řadu nejistot a nepříjemných omezení běžného života. Rozhodli jsme se využít v naší škole tento čas k aktivní činnosti, jejímž cílem bude lepší nastavení školních procesů a zkvalitnění výuky po návratu k běžnému vyučovacímu režimu.

Školní poradenské centrum proto ve spolupráci s vedením školy připravilo komplexní dotazníkové šetření určené hlavním aktérům školního života. Cílem šetření je zjistit názory, postoje a míru spokojenosti žáků, rodičů i učitelů s vybranými aspekty života školy.

Šetření proběhne online ve všech třech skupinách respondentů současně, a to ve dnech 14. – 30. dubna 2020. Dotazníky budou zaslány na e-mailové adresy, které má škola k dispozici. Žádáme Vás, abyste využili možnost vyjádřit se ke stávajícímu fungování školy a  vyplněním dotazníku se do akce zapojili. Věříme, že stanovený časový úsek je dostatečně rozsáhlý, aby bez stresu umožnil účast i těm, kdo v současné době věnují mnoho energie distanční výuce, plnění pracovních povinností v režimu „home office“, péči o rodinné příslušníky apod.

Analýza získaných poznatků proběhne v průběhu letních měsíců tak, aby reflexe výsledků mohla být zapracována do výuky a školního režimu již od počátku nového školního roku, tedy od září 2020. Kumulované výstupy šetření budou žákům, rodičů i učitelům v případě jejich zájmu k dispozici.

Věříme, že tuto možnost, jak ovlivnit nastavení školních procesů, využijete a pomůžete nám posunout v době „postkoronavirové“ naši školu směrem k lepší komunikaci či efektivnější spolupráci všech zúčastněných, plnějším mezilidským vztahům i kvalitnější výchově a výuce.

Váš názor nás zajímá!

Ing. Miroslav Král, ředitel školy, +420 736 629 861

PhDr. Viktor Cina, školní psycholog, +420 777 772 055

 

Vážení rodiče a milí žáci,

obracím se na Vás, jako ředitel školy a rád bych Vás tímto požádal o vyplnění dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit, jak Vy jako rodiče vnímáte naší školu a Vy milí žáci, jak se cítíte ve škole.

Odkazy obdržíte od svých třídních učitelů emailem. Jeden odkaz je pro rodiče a druhý pro žáky. Po kliknutí na odkaz se otevře dotazník, který je možné vyplnit a potvrdit odeslání. 

V případě, že by Vám online forma dotazníku nevyhovovala bude možné dotazník si osobně vyzvednout ve vrátnici školy a po vyplnění dotazníku zanechat tamtéž. Termín dotazníkové šetření od 14. – 30. 4. 2020.

 

S přáním hezkého dne.

Ing. Miroslav Král, ředitel školy, +420 736 629 861

PhDr. Viktor Cina, školní psycholog, +420 777 772 055

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE