Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole včetně školních družin.

Provoz základních škol podle § 16 odst. 9 a tříd podle § 16 odst. 9 základních škol není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu i družiny. Provoz takové družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o zajištění dohledu nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy. Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci neprojevili zájem o docházku jejich dětí do školní, byl její provoz přerušen.

Přípravná třída – na přípravné třídy se uplatní stejná pravidla vyplývající z krizových opatření, která se uplatňují u základních škol.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Distanční výuka od 14. 10. do 16. 10. 2020 bude probíhat především formou zadávání úkolů podle domluvy s vyučujícím. Zároveň  bude probíhat příprava a doladění možností výuky přes MS Teams, dopomoc s připojováním pro žáky, testování spojení žáků s vyučujícími tak, aby od pondělí 19. 10. mohla probíhat výuka podle rozvrhu pro online výuku. Rozvrhy pro jednotlivé třídy pro online výuku budou zvěřejněné koncem tohoto týdne.

Školní jídelny – provoz školní jídelny není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení.

Přítomnost strávníku z řad zaměstnanců a těch, kteří odebírají školní stravování (děti, žáci), není v provozovně zakázána.

Všichni žáci byli odhlášeni ze stravování. Školní jídelna však umožní odběr obědů, které lze odebrat za předpokladu respektování povinností a provozních podmínek jídelny. Zájemci o oběd si jej musí individuálně objednat do 14. 10. 2020 nejpozději do 12:00 hod. přímo u vedoucí školní jídelny buď telefonicky (603 279 613), nebo e-mailem (jidelna.zscercany@centrum.cz). Obědy se přihlašují na celé období od 15. 10. do 23. 10. 2020. Bližší informace k výdeji budou upřesněny podle zájmu.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE