Klub mladých diváků

V sobotu 2. listopadu 2019 jsme navštívili s Klubem mladých diváků první představení tohoto školního roku, které neslo název „Bedřich Smetana: The Greatest Hits”. Jednalo se o komediální muzikál pro pobavení i pro rozšíření hudebních obzorů, protože jsme se v průběhu jednoho večera seznámili se všemi Smetanovými operami. Díky režii Petra Svojtky a dramaturgii Jiřího Janků se jednalo o zábavnou a živou hru. Děti se chovaly velmi vzorně, za což jim patří pochvala.

Mgr. Sabina Křížová

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE