Nástup žáků od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, žáci a žákyně

Dovolte nám Vás informovat o aktuálních změnách, které souvisí s rozvolňováním protiepidemických opatření:

1. K  30. 11. 2020 se vrací do školy prezenčně celý 1. stupeň + 9. třídy. Střídavá výuka se bude týkat 6. až 8. tříd rozdělených takto: 6. A, 6. C, 7. C, 8. A (nastupují jako první 30. 11.) a za týden (7. 12.) 6. B, 7. A, 7. B, 8. B. Takto bylo rozhodnuto z důvodu především jazykových skupin, abychom co nejvíce zabránili míchání žáků.

2. Od 30. 11. budou malé změny rozvrhu (výuka bude probíhat podle původního rozvrhu včetně odpoledního vyučování). Největší změna nastala pro druhé třídy, kdy došlo z důvodu ŠD k přesunům některých koncových hodin tak, aby všechny druhé třídy končily ve stejnou dobu. A to v pondělí a úterý v 12,15 h, středa a pátek 11,35 h, čtvrtek 11,50 h.

odchod žáků na oběd

11,15

11,35

11,50

12,00

12,15

12,30

13,15

13,30

pondělí

1.A,1.B,PT

3.A

 

2.A,2.B,2.C

3.B

5.A,5.B

6.A/6.B

8.A/8.B

4.A,4.B,4.C

6.C

7.A+7.B/7.C

9.A,9.B

úterý

1.A,1.B,PT

3.B

8.A/8.B

 

2.A,2.B,2.C

3.A

4.A,4.B,4.C

7.A

5.A,5.B

7.B/7.C

6.A+C/6.B

9.A,9.B

středa

1.A,1.B,PT

2.A,2.B,2.C

 

 

4.A,4.B,4.C

3.A,3.B

5.A,5.B

6.A+C/6.B

9.A,9.B

7.A+7.B/7.C

8.A/8.B

čtvrtek

1.A,1.B,PT

9.A,9.B

2.A,2.B,2.C

 

3.A,3.B

5.A,5.B

4.A,4.B,4.C

6.B

 

6.A+C

7.A+7.B/7.C

8.A/8.B

pátek

1.A,1.B,PT

2.A,2.B,2.C

9.A/9.B

 

 

4.A,4.B,4.C

6.B/6.C

3.A,3.B

5.A,5.B

 

6.A

7.A+7.B/7.C

8.A/8.B

9.A/9.B

 

Dále bude potřeba rozdělit žáky všech skupin pouze na skupinu žáků 9.A a zvlášť skupinu žáků 9.B. 

Aj + AjK , Nj + Rj – v každé třídě bude probíhat výuka jednoho cizího jazyka vyučujícím a žáci druhého jazyka budou plnit zadané úkoly.

Pč + Tv – žáci zůstanou rozděleni po třídách 9.B pan učitel Prchal, 9.A paní učitelka Martina Kachlíková.

CvČj +CvM – jeden týden celá 9.A předmět M, 9.B předmět Čj a druhý týden obráceně.  

3. Škola bude otevřená běžně od 7,35 h a příchod dětí není časově rozdělený. Prosíme všechny, aby se před školou moc neshlukovali a snažili se dodržovat rozestupy.

4. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci budou mít 2 až 3 roušky na den a sáček na uložení roušek. Tato povinnost se netýká žáků a pedagogických pracovníků speciálních tříd. Pro ně platí povinnost nosit roušky pouze ve společných prostorách budovy školy. Žák bez zakrytých úst a nosu nebude do budovy školy vpuštěn.

5. Při prezenční výuce stále platí v hodinách Tv zákaz pohybových činností a v Hv zákaz zpěvu. Po domluvě s vyučujícím je možné tyto hodiny věnovat jiným předmětům, např. Čj, M, testování SCIO atp.

6. Pro třídy, které se budou vzdělávat distančně, nebude platit stávající online rozvrh. Pro tyto žáky budou možné individuální konzultace jak osobní, tak formou videohovoru. Záleží na časových možnostech vyučujících. Žáci i vyučující budou i nadále využívat MS Teams k zadávání a odevzdávání úkolů.

7. Vzhledem k přetrvávající „covidové“ situaci a trvajícího zákazu tělesné výchovy je v přípravě program distančního pohybu pro žáky, který bude zaměřen na kompenzační cviky. Videa budou postupně vkládána do MS Teams.

8. ŠD bude rozdělena po ročnících – více info na webových stránkách školní družiny. Z provozních důvodů bude školní družina do odvolání otevřena do 16.30 hod.

9. ŠJ – všichni, kdo nastupují do školy, budou mít oběd automaticky přihlášený. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, budou mít obědy odhlášené. V případě zájmu o odběr obědů se přihlásí vedoucí ŠJ. Obědy lze odebrat pouze do jídlonosičů v čase 10,45 h – 11,10 h.

10. Přikládáme nové informace reflektující současnou situaci:

ohledně používání webkamer

povinnost vzdělávat se distančně, absence při distanční výuce

Na závěr nám dovolte všem rodičům a žákům, kteří se příkladně zapojují do distanční, prezenční a duální výuky, poděkovat. Uvědomujeme si náročnost celé situace, která je pro všechny zúčastněné velmi zatěžující.  Zároveň si uvědomujeme, jak rychle čas ubíhá a o to více je třeba napnout síly k maximální přípravě a k využití výchovně vzdělávacího procesu tak, jak ho současná doba přináší.

Dovolte nám, i v této nelehké době, Vám popřát krásný adventní čas prožitý především ve zdraví. Opatrujte se.

S pozdravem, vedení školy


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE