Návrat 2. stupně od 3. 5. 2021 podrobně

Vážení rodiče, milí žáci,

máme pro Vás informace týkající se návratu 2. stupně do škol od pondělí 3. 5. 2021.

Vstup do školy:

Všichni žáci budou do školy přicházet od 7,35 h, kde u vchodu bude dohlížet dospělá osoba, která bude aplikovat desinfekci na ruce a kontrolovat zakrytá ústa ochrannými prostředky. Poté žáci odcházejí do šaten a do svých kmenových učeben. Výuka začíná v 7,55 h.

Žáci druhého stupně budou ve dnech testování (tj. pondělí a čtvrtek) přicházet do školy od 7, 15 h do 7, 25 h.

Výuka:

Rozvrhy budou platit v době prezenční ty původní (platné od září 2020) a v době distanční výuky bude zadávání úkolů probíhat opět přes MS Teams. Na prvním stupni si vyučující ponechají online rozvrh a na druhém stupni se v době distanční výuky bude výuka řešit formou zadávání úkolů a popř. po domluvě s vyučujícími, kteří si online hodiny zadají dle svých časových možností. Stále platí, že se v hodinách Hv nesmí zpívat a Tv může probíhat pouze venku.

Ve dnech 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 probíhá přijímací řízení, kterého se zúčastní většina žáků devátých tříd. Z toho důvodu 9.A  v pondělí 3. 5. 2021 odpadne 8. h Hv a v úterý 4. 5. 2021 odpadne také 8.h AjK.

Testování:

Oproti minulým týdnům nastala změna v testování na prvním stupni, kdy se žáci budou testovat pouze 1x týdně a to v pondělí. Pokud budou někteří žáci nepřítomni a do školy přijdou v jiný den, otestují se v první den příchodu do školy.

Učitel provede instruktáž testování. Žáci si testy provádí sami za dohledu ped. pracovníků. Ničeho se nemusí bát, je to velmi jednoduchý a bezbolestný úkon, při kterém není nutná asistence zdravotnického personálu.

Testování nemusí podstoupit ti, kteří jsou v 90denní lhůtě od prvního dne pozitivního testu na onemocnění COVID-19. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře nebo výsledek z laboratoře s údaji dítěte.

Bližší informace k testování najdete zde:

testovani.edu.cz

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

 

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zakrytá ústa buď respirátorem, nebo chirurgickou rouškou. Bez ochrany dýchacích cest nebude nikdo do budovy školy vpuštěn.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Provoz školní jídelny bude zajištěn. Žáci z prvního a druhého stupně, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou automaticky přihlášeni. Ostatní zájemci (žáci na distanční výuce) se nahlásí paní Vašákové nebo přihlásí na stránkách www.strava.cz. Žáci na distanční výuce nemohou oběd konzumovat v prostorách školní jídelny, ale bude jim vydán do jídlonosičů v době 11,00 – 11,35 h.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE