Čerčany
Search
Close this search box.

Nový kroužek od příštího školního roku

Od příštího roku bude k dispozici nový zajímavý kroužek! 

Obsahem kroužku jsou zábavné pokusy pro žáky z oblastí chemie, biologie a fyziky. Obsah vychází z RVP ZV pro 1. stupeň (oblast Člověk a jeho svět), i když se jedná o zájmovou aktivitu. Podstatou je, že každý žák se stává badatelem a dostane vlastní laboratorní pomůcky a materiály využitelné v běžné třídě.

Organizace

· 28 lekcí za rok, tj. 28 přírodovědných témat a badatelských aktivit, 1x v týdnu 60 minut

· Platba pololetně/14 lekcí – 1490Kč

· Kroužek probíhá od října do června v pronajaté školní učebně nebo na školní zahradě, odpoledne po vyučování

· Lektor si děti vyzvedává ve škole a v družině a po kroužku je odvádí zpět

· Materiál a laboratorní pomůcky pro každého žáka jsou v ceně pro rodiče, žáci potřebují jen penál

· Až na výjimky dělá každý žák svůj vlastní pokus – žáci u nás nejsou diváci, ale tvůrci

· K rodičům přistupujeme seriózně a profesionálně: Do začátku druhé lekce se mohou bezplatně odhlásit a my kroužkovné vrátíme.

Více informací: www.veselaveda.cz 

Kontakt

Ředitel školy: Ing. Miroslav Král, +420 736 629 861

Základní škola Čerčany, okr.Benešov

Sokolská 180 25722 Čerčany

IČO 70879176

ZŘŠ pro věci technické: Mgr. Josef Prchal, +420 602 837 879


E-mail: info@zscercany.cz

datová schránka: pdhtdni


Sborovna 1. stupeň: +420 605 866 882

Sborovna 2. stupeň: +420 731 612 536


Školní družina: +420 605 866 881

E-mail: sd-cercany@webnode.cz  

Web: www.sd-cercany.webnode.cz


Školní jídelna: +420 603 279 613

E-mail: jidelna.zscercany@centrum.cz   

Web: www.sjcercany.wz.cz


Hlavní ekonomka školy (paní J. Nálevková): +420 731 443 869

Pokladna (pan L. Kočí): kocil@zscercany.cz


Potřebuji vyřídit – na koho se obrátit?

kralm@zscercany.cz

 • Přestup do vyššího ročníku, zápis do 1. třídy
 • Školní vzdělávací program
 • Žádosti o uvolnění z vyučování
 • Zájem o pracovní pozici
 • Řešení mimořádné situace
 • Orgány státní správy

vlasakovaz@zscercany.cz

 • Kroužky – organizace, časy
 • Bakaláři – hesla a přístupy pro rodiče a děti, dotazy
 • MS Teams – hesla a přístupy pro děti
 • Dotazy týkající se rozvrhů

hermanovad@zscercany.cz

 • Preventivní programy

havelkovab@zscercany.cz

 • Metodická sdružení
 • Školní vzdělávací program

vilimkovaj@zscercany.cz

 • Učebnice a výukové materiály

vasakovai@zscercany.cz

 • Obědy – odhlášení, změny, problémy se systémem, platba
 • Přihláška ke školnímu stravování
 • Dodavatelé surovin a vybavení ŠJ

kneblovad@zscercany.cz

 • ISIC karty
 • Dotazy ohledně ICT

suchankoval@zscercany.cz

 • Školní družina – přihlášení, odhlášení, dotazy, změny

kocil@zscercany.cz

 • Platby – budget, lyžařský výcvikový kurz, fotografie, sešity, pracovní sešity, kroužky, Klub mladého diváka, plavání Srní, ISIC a ITIC karty, školní družina