ŠABLONY II pro ZŠ Čerčany (1. 11 2018 – 30. 10. 2020)

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Naše škola využila aktivity pro ZŠ (personální podpora ZŠ – školní kariérový poradce a sociální pedagog, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti ICT, čtenářské gramotnosti a polytechniky, CLIL ve výuce ZŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ – rodilý mluvčí, kluby pro žáky ZŠ – badatelský a čtenářský klub, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole a aktivity pro ŠD (personální podpora ŠD – školní asistent, vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD v oblasti polytechniky a ICT, projektový den v ŠD, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv). Účast v této výzvě je podpořena dotací pro ZŠ ve výši 1 397 500,- Kč a pro ŠD ve výši 416 800, -Kč. Tato dotace bude využita kromě odměny pro zúčastněné pedagogické pracovníky, rodilého mluvčího a odborníků zapojených do projektových dnů především na zmodernizování ICT vybavení školy.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE