ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I (2016 – 2018)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ II“. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Naše škola využila několik aktivit: Vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze), CLIL ve výuce na škole (využití anglického jazyka při výuce nejazykových předmětů), školního asistenta ve školní družině, doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. Účast v této výzvě je podpořena dotací ve výši 1 100 000,- Kč, která bude využita kromě odměny pro zúčastněné pedagogické pracovníky především na zmodernizování ICT vybavení školy.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE