Sázavský klášter 7.B

Poslední dubnový pátek strávili žáci 7. B na exkurzi v Sázavském klášteře. Program byl velmi pestrý, čekala nás nejen prohlídka vnitřních prostor kláštera, ale i didaktická dílna zaměřená na středověké písemnictví. Před velmi zdařile komentovanou prohlídkou se účastníci proměnili v poutníky nasazením černého pláště, i díky tomu se všichni skvěle vžili do své role, a tak jednotlivé místnosti procházeli s hlubokým zamyšlením. Své získané vědomosti a zkušenosti si žáci ihned vyzkoušeli postavením zmenšeniny kláštera na rychlost. V již zmíněné písařské dílně zasedli ke stolům, na nichž čekaly připravené brky, pera, inkousty a hlavně listy s předepsanou hlaholicí. Každý si zkusil napsat hlaholicí vzkaz všemi možnými nástroji, tento vzkaz pak zapečetil. Exkurze byla velmi vydařená, k čemuž jistě přispěly i různorodé zážitky ve městě před prohlídkou Sázavského kláštera.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE