Screeningové testování ve škole

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. 11. a 29. 11. screeningové testování neinvazivními antigenními testy na onemocnění covid-19.

Testování se týká všech základních a středních škol a konzervatoří zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení na celém území České republiky.

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září, s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), a nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).

Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem nebo činnosti, jejichž charakter nošení ochrany úst a nosu neumožňuje).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE