Čerčany
Search
Close this search box.

SPECIÁLNÍ TŘÍDA (od roku 2016)

Na naší škole byla zřízena speciální třída. Výuka zde probíhá podle programu běžné základní školy, žáci mají vypracovaný individuálně vzdělávací plán (IVP), který zohledňuje jejich vzdělávací potřeby. Ve speciální třídě máme spojeno více ročníků, což vede k rozvoji sociálních dovedností, k pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny. Starší žáci pomáhají těm z nižších ročníků, mladší žáci slyší látku, kterou budou teprve probírat. Výuka v naší speciální třídě probíhá většinou v kmenové třídě. Každý z žáků ale dochází na některé vyučovací hodiny do své původní třídy, ze které do speciální třídy byl přeřazen, nebo do které by náležel podle ročníku. Tímto způsobem děti nejsou vyčleněny z kolektivu svých vrstevníků a všichni se učí být tolerantní a ohleduplní ke všem svým spolužákům bez rozdílu. Speciální třídu navštěvuje ve školním roce 2017/2018 9 žáků. Pracují pod vedením paní učitelky – speciální pedagožky Mgr. Renaty Hůlové a za intenzivní podpory asistentky pedagoga – Mgr. Zuzany Kalendové. Do této třídy jsou zařazeny děti na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). Jedná se zpravidla o žáky s vadami řeči, SPU, ADHD, LMP, aj.Přátelská atmosféra v menším kolektivu žáků a osobní přístup k dětem umožňuje respektovat potřeby jedince a jeho osobní problémy, individuální práci vzhledem k věku, zvláštnostem a zájmům.Rodiče fungování této třídy velmi oceňují, děti jsou zde spokojené a to je pro nás to nejdůležitější.

Kontakt

Ředitel školy: Ing. Miroslav Král, +420 736 629 861

Základní škola Čerčany, okr.Benešov

Sokolská 180 25722 Čerčany

IČO 70879176

ZŘŠ pro věci technické: Mgr. Josef Prchal, +420 602 837 879


E-mail: info@zscercany.cz

datová schránka: pdhtdni


Sborovna 1. stupeň: +420 605 866 882

Sborovna 2. stupeň: +420 731 612 536


Školní družina: +420 605 866 881

E-mail: sd-cercany@webnode.cz  

Web: www.sd-cercany.webnode.cz


Školní jídelna: +420 603 279 613

E-mail: jidelna.zscercany@centrum.cz   

Web: www.sjcercany.wz.cz


Hlavní ekonomka školy (paní J. Nálevková): +420 731 443 869

Pokladna (pan L. Kočí): kocil@zscercany.cz


Potřebuji vyřídit – na koho se obrátit?

kralm@zscercany.cz

 • Přestup do vyššího ročníku, zápis do 1. třídy
 • Školní vzdělávací program
 • Žádosti o uvolnění z vyučování
 • Zájem o pracovní pozici
 • Řešení mimořádné situace
 • Orgány státní správy

vlasakovaz@zscercany.cz

 • Kroužky – organizace, časy
 • Bakaláři – hesla a přístupy pro rodiče a děti, dotazy
 • MS Teams – hesla a přístupy pro děti
 • Dotazy týkající se rozvrhů

hermanovad@zscercany.cz

 • Preventivní programy

havelkovab@zscercany.cz

 • Metodická sdružení
 • Školní vzdělávací program

vilimkovaj@zscercany.cz

 • Učebnice a výukové materiály

vasakovai@zscercany.cz

 • Obědy – odhlášení, změny, problémy se systémem, platba
 • Přihláška ke školnímu stravování
 • Dodavatelé surovin a vybavení ŠJ

kneblovad@zscercany.cz

 • ISIC karty
 • Dotazy ohledně ICT

suchankoval@zscercany.cz

 • Školní družina – přihlášení, odhlášení, dotazy, změny

kocil@zscercany.cz

 • Platby – budget, lyžařský výcvikový kurz, fotografie, sešity, pracovní sešity, kroužky, Klub mladého diváka, plavání Srní, ISIC a ITIC karty, školní družina