Střídavá výuka na 2. stupni ZŠ Čerčany

Na základě usnesení Vlády ČR, MŠMT ze dne 8.října 2020, o přijetí krizových opatření je organizace vzdělávání na Základní škole Čerčany od 12. 10. 2020 takto:

  1. Od 9. 10. 2020 je zákaz výuky plavání, nadále platí zákaz zpěvu pro 1. i 2. stupeň a zákaz tělesné výchovy v tělocvičně pro 2. stupeň. Také jsou zakázány sportovní a zájmové činnosti při školách.
  2. První stupeň se vzdělává prezenčně, nebude probíhat výuka plavání.
  3. Druhý stupeň bude mít střídavou výuku po týdnech. Prezenčně se v týdnu od 12. 10. do 16. 10. budou vzdělávat 7. a 9. ročníky, distančně 6. a 8. ročníky. Následující týden se vystřídají. Rozdělení jsme stanovili v závislosti na organizaci školy, počtu tříd a počtu vytvořených skupin např. na výuku cizích jazyků. Třídy, které nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line (synchronní  a asynchronní výuka prostřednictvím MS Teams, případně po dohodě s vyučujícím na jiné platformě) nebo off-line (písemně, telefonicky, neprobíhá přes internet, samostudium, plnění praktických úkolů).
    Hodiny tělesné výchovy budou využity pro jiné vzdělávací aktivity, což umožní zkrátit dobu pobytu v budově školy.
  4. Stravování: Třída, která se vzdělává distančně, je automaticky odhlášena ze stravování. Školní jídelna však umožní odběr obědů i těmto žákům. Oběd lze odebrat za předpokladu respektování povinností a provozních podmínek jídelny. Zájemci o oběd si jej mohou individuálně objednat min. 1 den dopředu. V tomto případě bude výdej a odebrání možný výhradně v čase 11:00 – 11:30 hod a to pouze do jídlonosičů. Poté je nutné okamžitě opustit prostor jídelny.
  5. Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních, středních, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením z 8. 10. 2020 stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Rozvrhy hodin pro 7. a 9. ročníky v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020

 

7.A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONDĚLÍ

Z

31

Čj

31

Aj

31

M

31

Vv

30

Vv

30

 

 

ÚTERÝ

D

31

Hv

31

F

12

Nj/Rj

48/31

Čj

48

 

Pč – obě skupiny

Pč – obě skupiny

STŘEDA

31

Čj

31

M

31

M

31

Aj

31

Z

31

 

 

ČTVRTEK

D

31

M

31

F

12

Čj

30

Nj/Rj

30/33

 

 

 

PÁTEK

M

31

29

Vo

51

Čj

51

Aj

51

 

 

 

 

7.B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONDĚLÍ

F

12

Aj

25/32/33

M

32

Čj

32

Pč – obě skupiny

Pč – obě skupiny

 

 

ÚTERÝ

Čj

32

D

32

M

32

Aj

25/32/33

29

Vo

29

 

 

STŘEDA

M

32

Nj/Rj

32/33

Hv

32

Z

32

Čj

32

 

 

 

ČTVRTEK

M

32

D

32

Čj

32

Aj

25/31/33

29

Vv

32

 

 

PÁTEK

F

12

Čj

32

Nj/Rj

32/25

M

32

Z

32

Vv

32

 

 

 

7.C

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONDĚLÍ

Čj

33

Aj

25/32/33

M

12

M

12

Z

33

29

 

 

ÚTERÝ

F

12

Vv

33

Vv

33

Aj

25/32/33

Z

33

Vo

33

 

 

STŘEDA

M

12

Nj/Rj

25/33

D

33

Čj

33

Pč  – obě skupiny

Pč – obě skupiny

 

 

ČTVRTEK

Čj

33

M

12

D

33

Aj

25/31/33

Čj

32

29

 

 

PÁTEK

Hv

33

M

12

Nj/Rj

12/25

F

12

Čj

33

 

 

 

 

9.A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONDĚLÍ

Ch

47

30

M

30

Čj

30

Vz

52

Aj

31/33/47

 

Hv

31

ÚTERÝ

M

30

Čj

30

D

30

F

30

Nj/Rj

32/52/30

CvM 30

CvČj 52

CvIn 49

 

 

STŘEDA

M

30

Čj

30

In

49

Aj

29/30/48

F

30

Vv

30

 

 

ČTVRTEK

Čj

30

M

30

Vo

30

Nj/Rj

32/33/29

D

52

AjK

30/31/33

 

 

PÁTEK

M

30

Aj

25/30/48

Z

47

Ch

47

Pč – obě skupiny

Pč – obě skupiny

 

 

 

9.B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONDĚLÍ

29

M

29

Čj

29

F

29

Vz

29

Aj

31/33/47

 

 

ÚTERÝ

Čj

47

Ch

47

M

47

D

29

Nj/Rj

52/30

CvM 30

CvČj 52

CvIn 49

 

 

STŘEDA

D

29

M

29

Čj

29

Aj

29/30/48

Vo

52

Vv

52

 

 

ČTVRTEK

M

29

Čj

29

Z

29

Nj/Rj

33/29

In

49

AjK

49

 

Hv

30

PÁTEK

Ch

48

Aj

25/30/48

M

30

F

30

Pč – obě skupiny

Pč – obě skupiny

 

 


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE