Třídní schůzky a mimořádná opatření

Vzhledem k opatřením MZd ČR musí všichni zákonní zástupci při vstupu do školní budovy předložit potvrzení OTN – dokončené očkování nebo platný test (PCR max. 72 hodin, AG test max. 24 hodin) nebo prodělání onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny. Během celého pobytu v budově musí mít všichni respirátor.

Pokud někdo nebude mít možnost zajistit si platný test, můžete si ho provést přímo ve škole. V tomto případě je nutné, aby si dotyčný přinesl vlastní samotest a dostavil se alespoň o 15 min dříve.

Pokud někdo nebude moci výše uvedené opatření splnit nebo se dostavit, je možné domluvit si individuální konzultace s třídním i dalšími vyučujícími.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE