Čerčany
Search
Close this search box.

Vánoční vystoupení školního sboru

Děti ze všech ročníků druhého stupně ZŠ pod vedením Kláry Mikulášové nacvičily pásmo vánočních písní a koled, které letos hojně využily.

Sbor vystupoval nejprve 26. 11. v rámci kulturního programu k rozsvícení vánočního stromu na prostranství před čerčanským kulturním domem. Za instrumentálního a tanečního doporvodu dětí a pedagogů ze ZUŠ zde sbor zazpíval 5 skladeb, a dle ohlasů velmi početného publika, bylo vystoupení vydařené.

Další akcí, kde se beze zbytku využil náš repertoár, byla návštěva čerčanského Hospicu Dobrého Pastýře 20.12. Děti  při velmi emotivní atmosféře zpříjemnily sváteční čas nejen pacientům, ale i milému personálu. Při putování hospicem zaznělo 10 koled a vánočních písní za kytarového doprovodu K. Mikulášové, doplněného o flétnu a akordeon, kterých se chopila Klárka Petrásková (6.B) a Emma Honcová (6.A). Z Hospicu již nyní znějí prosby o naše další vystoupení, na které se budeme určitě znovu těšit.

Posledním vystoupením školního sboru bylo předvánoční loučení na chodbách naší školy, které proběhlo 22.12., kde před rozsvíceným stromkem a žáky celého druhého stupně zaznělo 7 vánočních písní a koled. Program zpestřila svým vystoupením i Adélka Wagnerová (9.C), která zazpívala vánoční duet s p. uč. Mikulášovou, a ve finále si s námi už zpívala opravdu celá škola.

Od druhého pololetí se zkoušky sboru ukotví i do rozvrhu jakožto pravidelný kroužek, který mohou žáci školy navštěvovat. Těšíme se tak na nové výzvy, spoustu zábavy s muzikou a další veřejná vystoupení.

Kontakt

Ředitel školy: Ing. Miroslav Král, +420 736 629 861

Základní škola Čerčany, okr.Benešov

Sokolská 180 25722 Čerčany

IČO 70879176

ZŘŠ pro věci technické: Mgr. Josef Prchal, +420 602 837 879


E-mail: info@zscercany.cz

datová schránka: pdhtdni


Sborovna 1. stupeň: +420 605 866 882

Sborovna 2. stupeň: +420 731 612 536


Školní družina: +420 605 866 881

E-mail: sd-cercany@webnode.cz  

Web: www.sd-cercany.webnode.cz


Školní jídelna: +420 603 279 613

E-mail: jidelna.zscercany@centrum.cz   

Web: www.sjcercany.wz.cz


Hlavní ekonomka školy (paní J. Nálevková): +420 731 443 869

Pokladna (pan L. Kočí): kocil@zscercany.cz


Potřebuji vyřídit – na koho se obrátit?

kralm@zscercany.cz

 • Přestup do vyššího ročníku, zápis do 1. třídy
 • Školní vzdělávací program
 • Žádosti o uvolnění z vyučování
 • Zájem o pracovní pozici
 • Řešení mimořádné situace
 • Orgány státní správy

vlasakovaz@zscercany.cz

 • Kroužky – organizace, časy
 • Bakaláři – hesla a přístupy pro rodiče a děti, dotazy
 • MS Teams – hesla a přístupy pro děti
 • Dotazy týkající se rozvrhů

hermanovad@zscercany.cz

 • Preventivní programy

havelkovab@zscercany.cz

 • Metodická sdružení
 • Školní vzdělávací program

vilimkovaj@zscercany.cz

 • Učebnice a výukové materiály

vasakovai@zscercany.cz

 • Obědy – odhlášení, změny, problémy se systémem, platba
 • Přihláška ke školnímu stravování
 • Dodavatelé surovin a vybavení ŠJ

kneblovad@zscercany.cz

 • ISIC karty
 • Dotazy ohledně ICT

suchankoval@zscercany.cz

 • Školní družina – přihlášení, odhlášení, dotazy, změny

kocil@zscercany.cz

 • Platby – budget, lyžařský výcvikový kurz, fotografie, sešity, pracovní sešity, kroužky, Klub mladého diváka, plavání Srní, ISIC a ITIC karty, školní družina