VÝZVA 56 (2015)

MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Výzvu číslo 56, zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a dále na výuku cizích jazyků Výzva byla určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu. V projektové žádosti si naše škola ze čtyř šablon klíčových aktivit vybrala dvě, a to Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (2x). Díky dotaci byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: nákup 200 kusů knih v papírové podobě a elektronických čteček. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky představoval pětidenní jazykově-vzdělávací pobyt. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin v místní jazykové škole a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa. Byly uskutečněny zájezdy do Velké Británie (Brighton, Londýn) a Spolkové republiky Německo (Berlín) celkem pro 20 žáků. Oba zájezdy byly velmi zdařilé a naši žáci se z nich vrátili plni dojmů. Realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2015

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE