VÝZVA 57 (2015)

MŠMT vyhlásilo v červenci 2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzvu č. 57. Byla zaměřena na rozvoj technických dovedností. Ze čtyř šablon klíčových aktivit požádala naše škola v projektové žádosti o dotaci na Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispěla tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Výuka praktických činností je na druhém stupni zaměřena na získání základních a praktických pracovních dovedností a návyků z různých oblastí potřebných v běžném životě, poznání vybraných materiálů a jejich vlastností, osvojení si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současný trh práce nahrává šikovným řemeslníkům a my se snažíme položit základ k pozitivnímu rozvoji technických dovedností žáků. Finanční prostředky z dotace byly proto použity zejména na obnovu vybavení dílen. Zakoupili jsme nové kvalitní nářadí, např. pily, šroubováky, kladiva, kleště, vrtačku, tavné pistole atd. Kromě nářadí jsme také pořídili stavebnice, které slouží pro výuku elektrotechniky.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE