Zpráva ze školské rady

Ve dnech 18. 11. 2021 za pedagogické pracovníky a 30. 11. 2021 za zákonné zástupce se konaly řádné volby do školské rady na nové funkční období. Do školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce paní Lebedová a pan Černý, za pedagogické pracovníky paní Mgr. Hůlová a pan Mgr. Prchal. Za zřizovatele pak byli zvoleni paní Mgr. Náprstková a pan Mgr. Pošta. Ředitel školy svolal na 7. 12. 2021 řádnou ustavující schůzku nové školské rady, na které členové školské rady navrhli a zvolili za předsedu pana Mgr. Prchala.

Ing. Miroslav Král, ředitel školy

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE