2022 Září

Recyklohraní aneb Ukliďme svět

Recyklohraní aneb Ukliďme svět

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do programu Recyklohraní, který vznikl na podporu environmentální výchovy v základních školách. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v této oblasti, umožnit žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za

Čerčanské ochutnávání 2022

Čerčanské ochutnávání 2022

Dne 10. 9. 2022 se naše škola zúčastnila Čerčanského ochutnávání – tradiční akce obce Čerčany. Svou nabídkou slaných i sladkých dobrot, které připravili zaměstnanci a žáci naší školy, potěšila spoustu zákazníků. Velké díky patří žákyním a žákům z 8.

Adaptační kurzy žáků 6. tříd

Adaptační kurzy žáků 6. tříd

Na začátku září proběhly na základní škole 3 adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Adaptační kurzy probíhaly postupně, ve škole byla vždy jen jedna třída.

Žáci spolu s třídními učitelkami a asistentkami se ve škole sešli v 16 hod. Po

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

Jarní prázdniny 6. 3. až 12. 3. 2023

Velikonoční. prázdniny 6. a 7.4. 2023

Konec šk.roku 30. 6. 2023