Chození po kolejích

Vážení žáci a rodiče,v České republice každoročně dochází k vysokému počtu střetů vlaků s osobami, které až v 80% případů končí úmrtím. Počet obětí se pohybuje okolo 200 ročně. Tyto nehody jsou důsledkem pohybu chodců v prostoru dráhy v místech veřejnosti nepřístupných, nejčastěji používání nelegálních stezek. Podle našich průzkumů patří mezi časté uživatele nelegálních zkratek přes dráhu děti a mládež. Kromě zkracování cesty někdy koleje a jejich bezprostřední okolí využívají i ke hrám a jiným volnočasovým aktivitám.Ačkoliv by měly děti získávat základní znalosti a správné návyky v dopravě především v rodině, ukázalo se, že rodiče a příbuzní dětem často poskytují spíše špatný příklad; rizikové chování a neznalost pravidel bezpečného pohybu v blízkosti trati bývá vlastní celým rodinám.Děti a mladí lidé jsou přístupní informacím a nabyté znalosti jim slouží po celý život. Z tohoto důvodu pověřilo Ministerstvo dopravy České republiky tým Centra dopravního výzkumu vytvořením krátkých výukových filmů pro tyto cílové skupiny.

Vznikly dva pod společným názvem „Koleje patří vlakům“, ve kterých jsou stručnou a zábavnou formou představeny zásady bezpečného pohybu v okolí železnice i důsledky, ke kterým jejich nerespektování může vést.Zlepšení úrovně znalostí a snížení počtu nehod v důsledku neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy pokládá Odbor drážní a vodní dopravy Ministerstva dopravy za jednu ze svých priorit. Jestliže i v obci, kde se nachází Vaše škola, dochází k tzv. „železničnímu trespassingu“ nebo k porušování pravidel na železničním přejezdu, případně jestli víte, že se tohoto rizikového chování dopouštějí přímo žáci Vaší školy a pociťujete to jako problém, nebo pokud vnímáte znalost pravidel a rizik pohybu v okolí trati za nezbytnou součást vzdělání každého mladého člověka, jsou Vám oba vzdělávací spoty k dispozici na těchto odkazech:

Video pro mladší žáky

Video pro starší žáky

Děkujeme za spolupráci


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE