O škole

Adresa:

Základní škola Čerčany, okr.Benešov

Sokolská 180

25722 Čerčany

IČO 70879176

Zřizovatel: OÚ Čerčany – www.cercany.cz

Číslo účtu: 27-3855460217/0100

 

 

 

 

 

GPS:   S: 49°51,180′ | V: 014°42,285′

Ředitel školy: Ing. Miroslav Král, +420 736 629 861

ZŘŠ pro věci technické: Mgr. Josef Prchal, +420 602 837 879

 

E-mail: info@zscercany.cz

datová schránka: pdhtdni

 

Sborovna 1. stupeň: +420 605 866 882

Sborovna 2. stupeň: +420 731 612 536

 

Školní družina: +420 605 866 881

E-mail: sd-cercany@webnode.cz   web: www.sd-cercany.webnode.cz

Školní jídelna: +420 603 279 613

E-mail: jidelna.zscercany@centrum.cz    web: www.sjcercany.wz.cz

 

Hlavní ekonomka školy (paní J. Nálevková): +420 731 443 869

Pokladna (pan L. Kočí): kocil@zscercany.cz

Charakteristika školy

Základní škola Čerčany, okres Benešov je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy. Kapacita žáků základní školy je 550, průměrná naplněnost tříd je kolem 22 žáků. Každý postupný ročník pracuje ve své kmenové třídě. Učitelé odborných předmětů využívají odborné pracovny. Ke škole patří i vlastní školní jídelna s kapacitou 550 strávníků a školní družina s šesti odděleními a možností naplnění až 190 žáky. Školní komplex se skládá ze 3 pavilonů, leží v centru obce. Obec má dobrou dopravní dostupnost, proto je škola spádová pro okolní obce.

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji používají žáci veřejnou hromadnou dopravu, vlak, případně dojíždí automobilem s rodiči. Téměř 35% žáků je závislých na veřejné dopravě, proto je začátek i konec vyučování upraven v souladu s jízdními řády. Školu navštěvuje pouze menší počet žáků cizích státních příslušníků (do 5%). Integrace žáků s tělesným či zdravotním handicapem je automatická. Bezbariérový přístup je zajištěn téměř po celém areálu školy. Škola se přizpůsobuje žákům s různými handicapy v rámci možností a aktuálních potřeb. Podporujeme inkluzivní vzdělávání pro všechny žáky. Základní škola Čerčany je úplná škola. Má k dispozici školní družinu a infocentrum, kde mohou čekat žáci na odpolední vyučování. Žáci využívají školní jídelnu, která se nachází v budově školy. Školní areál je komplex několika provázaných budov a oddělené budovy se školní družinou. Venkovní areál je oplocený, součástí je pěstitelský pozemek, sportovní hřiště a zahrada. Bezbariérový přístup je zajištěn po téměř celém areálu, nově i vestavbou výtahu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště, knihovna a informační centrum.

Ve školní šatně má každý žák svou uzamykatelnou skříňku; žáci z 1. a 2. tříd si odkládají věci v kójových šatnách. Vyučování probíhá v českém jazyce, při výuce cizích jazyků převažuje výuka v daném jazyce. Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu. K využití je zde 27 pracovních stanic ve specializované učebně a 15 přenosných tabletů. Pro žáky s IVP je k dispozici klidová místnost. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, tělesná výchova a zeměpis.

Projekty

ŠABLONY II pro ZŠ Čerčany (1. 11 2018 – 30. 10. 2020)

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Naše škola využila

Číst více...

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I (2016 – 2018)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ II“. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže při

Číst více...

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA (2017 – 2018)

V tomto školním roce se v naší škole poprvé otevřela přípravná třída. Je určena dětem s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset

Číst více...

SPECIÁLNÍ TŘÍDA (od roku 2016)

Na naší škole byla zřízena speciální třída. Výuka zde probíhá podle programu běžné základní školy, žáci mají vypracovaný individuálně vzdělávací plán (IVP), který zohledňuje jejich vzdělávací potřeby. Ve speciální třídě máme spojeno více ročníků, což vede k rozvoji sociálních dovedností,

Číst více...