Školská rada

                                          ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY                                       

Zástupci zřizovatele:

Zástupci pedagogů:

Zástupci rodičů:

Mgr. Pavlína NÁPRSTKOVÁ Mgr. Renata HŮLOVÁ Ing. David Škrobánek
pavlinanaprstkova@seznam.cz hulovar@zscercany.cz davidskrobanek@email.cz
Mgr. Jan POŠTA Mgr. Josef PRCHAL (předseda)
Mgr. Jana Štychová
hondius@seznam.cz  i5@seznam.cz  stychovaj@gmail.com

Cíle školské rady

Školská rada podporuje:

a) rozšíření kapacity školy (učebny, sportoviště, ŠD, ŠJ),

b) modernizaci stávajících prostor a vybavení,

c) vyhledávání dotačních titulů pro další rozvoj školy,

d) vzájemnou komunikaci mezi školou a veřejností,

e) zvyšování úrovně výuky cizích jazyků (např. zařazení výuky Aj již od
1. třídy, rozšíření nabídky výuky cizích jazyků v odpoledních hodinách – včetně nabídky rodičům),

f) aktivity směřující k posílení etických a morálních hodnot žáků

 

Údaje:

Školská rada při ZŠ Čerčany,

Sokolská 180, Čerčany 25722

E-mail: info@srcercany.wz.cz

Dokumenty:  Činnost ŠR  Zákon o ŠR

Zápisy z jednání:  17.9.2019  31.10.2019  20.12.2019  16.1.2020  23.1.2020  3.2.2020  5.3.2020

Aktuálně

V březnu 2019 byl zvolen nový zástupce pedagogického sboru – Mgr. Renata Hůlová.

V lednu 2020 byli zvoleni zástupci rodičů – Ing. David Škrobánek a Mgr. Jana Štychová.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2019/2020

Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019

Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny 23. 12. až 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny 31. 1. 2020

Jarní prázdniny 10. 2. až 16. 2. 2020

Velikonoční. prázdniny 9. 4. 2020

Zápis do 1.tříd 7. a 8. 4. 2020

Konec šk.roku 30. 6. 2020