Zápis do 1. tříd

Zápis 2020/2021     Výsledky zápisu (zde)

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 (Č. j.: MSMT-12639/2020-1, ze dne 18. 3. 2020) situace vyžaduje:

Organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole – datová schránka, email nebo poštou

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci s cílem seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.                                                                                                   Ing. Miroslav Král, ředitel školy

Pokud budou rodiče žádat o zařazení dítěte do speciální třídy, je nutné, aby poradenské zařízení (PPP, SPC) napsalo do vyjádření poznámku: „doporučení k zařazení do speciální třídy“. Pokud rodiče žádají o přijetí dítěte do školní družiny, vyplní také žádost o přijetí do ŠD. Děkujeme.

 

Prosíme rodiče o vyplnění těchto formulářů:

Žadatelé o zařazení do 1. ročníku: číslo 1, 2, (případně 6)

Žadatelé o zařazení do speciální třídy: číslo 1, 2, 4, (případně 6)

Žadatelé o zařazení do přípravné třídy: číslo 1, 2, 3, 5, (případně 6)

Žadatelé o odklad školní docházky: číslo 1, 2, 5

Pokyny k vyplnění  
Vyplnění ručně: Vyplnění na PC:
1 Žádost o přihlášení k PŠD 1 Žádost o přihlášení k PŠD
2 Zápisový list (přední strana) 2 Zápisový list (přední strana)
2 Zápisový list (zadní strana) 2 Zápisový list (zadní strana)
3 Žádost o přijetí do přípravné třídy  3 Žádost o přijetí do přípravné třídy
4 Žádost o přijetí do speciální třídy 4 Žádost o přijetí do speciální třídy
5 Žádost o odklad 5 Žádost o odklad
6 Žádost o školní družinu 6 Žádost o školní družinu (přední strana)
  6 Žádost o školní družinu (zadní strana)

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

Jarní prázdniny 6. 3. až 12. 3. 2023

Velikonoční. prázdniny 6. a 7.4. 2023

Konec šk.roku 30. 6. 2023