Zápis do 1. tříd

Zápis 2020/2021     Výsledky zápisu (zde)

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 (Č. j.: MSMT-12639/2020-1, ze dne 18. 3. 2020) situace vyžaduje:

Organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole – datová schránka, email nebo poštou

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci s cílem seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.                                                                                                   Ing. Miroslav Král, ředitel školy

Pokud budou rodiče žádat o zařazení dítěte do speciální třídy, je nutné, aby poradenské zařízení (PPP, SPC) napsalo do vyjádření poznámku: „doporučení k zařazení do speciální třídy“. Pokud rodiče žádají o přijetí dítěte do školní družiny, vyplní také žádost o přijetí do ŠD. Děkujeme.

 

Prosíme rodiče o vyplnění těchto formulářů:

Žadatelé o zařazení do 1. ročníku: číslo 1, 2, (případně 6)

Žadatelé o zařazení do speciální třídy: číslo 1, 2, 4, (případně 6)

Žadatelé o zařazení do přípravné třídy: číslo 1, 2, 3, 5, (případně 6)

Žadatelé o odklad školní docházky: číslo 1, 2, 5

Pokyny k vyplnění  
Vyplnění ručně: Vyplnění na PC:
1 Žádost o přihlášení k PŠD 1 Žádost o přihlášení k PŠD
2 Zápisový list (přední strana) 2 Zápisový list (přední strana)
2 Zápisový list (zadní strana) 2 Zápisový list (zadní strana)
3 Žádost o přijetí do přípravné třídy  3 Žádost o přijetí do přípravné třídy
4 Žádost o přijetí do speciální třídy 4 Žádost o přijetí do speciální třídy
5 Žádost o odklad 5 Žádost o odklad
6 Žádost o školní družinu 6 Žádost o školní družinu (přední strana)
  6 Žádost o školní družinu (zadní strana)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 až 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

Jarní prázdniny 11. 3. až 17. 3. 2024

Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024