Zápis do 1. tříd

Zápis 2020/2021     Výsledky zápisu (zde)

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 (Č. j.: MSMT-12639/2020-1, ze dne 18. 3. 2020) situace vyžaduje:

Organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole – datová schránka, email nebo poštou

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci s cílem seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.                                                                                                   Ing. Miroslav Král, ředitel školy

Pokud budou rodiče žádat o zařazení dítěte do speciální třídy, je nutné, aby poradenské zařízení (PPP, SPC) napsalo do vyjádření poznámku: „doporučení k zařazení do speciální třídy“. Pokud rodiče žádají o přijetí dítěte do školní družiny, vyplní také žádost o přijetí do ŠD. Děkujeme.

 

Prosíme rodiče o vyplnění těchto formulářů:

Žadatelé o zařazení do 1. ročníku: číslo 1, 2, (případně 6)

Žadatelé o zařazení do speciální třídy: číslo 1, 2, 4, (případně 6)

Žadatelé o zařazení do přípravné třídy: číslo 1, 2, 3, 5, (případně 6)

Žadatelé o odklad školní docházky: číslo 1, 2, 5

Pokyny k vyplnění  
Vyplnění ručně: Vyplnění na PC:
1 Žádost o přihlášení k PŠD 1 Žádost o přihlášení k PŠD
2 Zápisový list (přední strana) 2 Zápisový list (přední strana)
2 Zápisový list (zadní strana) 2 Zápisový list (zadní strana)
3 Žádost o přijetí do přípravné třídy  3 Žádost o přijetí do přípravné třídy
4 Žádost o přijetí do speciální třídy 4 Žádost o přijetí do speciální třídy
5 Žádost o odklad 5 Žádost o odklad
6 Žádost o školní družinu 6 Žádost o školní družinu (přední strana)
  6 Žádost o školní družinu (zadní strana)

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2020/2021 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2020/2021

Školní rok začíná v pondělí 1. 9. 2020

Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 až 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny 29. 1. 2021

Jarní prázdniny 15. 2. až 21. 2. 2021

Velikonoční. prázdniny 1. 4. 2021

Konec šk.roku 30. 6. 2021