Adaptační kurzy 6. ročníků

Stejně jako loni, i letos na začátku září proběhly na základní škole dva adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Adaptační kurzy probíhaly postupně, ve škole byla vždy jen jedna třída.

Žáci se spolu s třídními učitelkami a preventistkou sešli v 16 hod. a po úvodních seznamovacích aktivitách si sami ve školní kuchyňce připravili večeři. Měli pizzu, kterou si podle své chuti a fantazie dotvořili. Po pobytu venku čekala na šesťáky „Stezka druhostupňáka“. Žáci po dvojicích procházeli vyznačenou stezku po 2. stupni a plnili úkoly ze zeměpisu, z angličtiny, z chemie, fyziky, a nakonec měli logickou geografickou hádanku. Po absolvování Stezky se žáci postupně uložili ke spánku ve své kmenové třídě. Ráno po probuzení snídali žáci ve školní kuchyňce a pak následoval čtyřhodinový program primární prevence, kde žáci mimo jiné tvořili vlastní pravidla své třídy. Podle zpětných vazeb žáků i pedagogů se adaptační kurzy líbily a splnily svůj účel.

Mgr. Daria Heřmanová, metodik prevence


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE