Zájmové kroužky

kroužek

pro

kdy

cena

vedoucí kroužku

Veselé logohrátky PT, SP1, 1. třídy st 12:45 – 13:30  500 Kč Zuzana Vlasáková
Sportovní hry 3. – 5. roč. st 14:30 – 15:30 300 Kč Renata Šestáková
Vaření 3. – 5. roč.
(max. 10 dětí)
út 15:00 – 16:30 900 Kč V. Purkardová
M. Sahulová
Vaření 6. – 9. roč.
(max. 10 dětí)
út 16:45 – 18:00 900 Kč V. Purkardová
M. Sahulová
Informatika 4. – 9. roč.

po 15:30 – 17:00
nebo
st 14:30 – 16:00

550 Kč Daniela Kneblová
Pěvecký sbor 5. – 9. roč. st 13:45 – 14:45
(od 8. 2. 2023)
500 Kč            Klára Mikulášová
Řezbářství 6. – 9. roč.

po 15:30 – 17:30
nebo
čt 15:30 – 17:30

1 800 Kč Jan Suša
Kresba, malba 6. – 9. roč. čt 15:30 – 17:00 700 Kč Eliška Heřmanová
Klub mladého diváka 6. – 9. roč. 3x za rok, víkend 400 Kč B. Havelková
P. Wastlová

Své dítě můžete na vybrané kroužky přihlásit vyplněním online formuláře do 9. 9. 2022. Kroužky zahájí činnost v týdnu od 19. 9. 2022.

U následujících kroužků v případě zájmu kontaktujte přímo vedoucí:

Keramika                    1. – 9. roč.      Jana Kalinová, Kontakt: 606 908 224, drace-cercany@seznam.cz

Kreativní dílny            1. – 3. roč.      La Mamka, Kontakt: 603 420 607, info@lamamka.cz

Výtvarný kroužek        6. – 9. roč.     Mgr. Lenka Štollová, Kontakt: 737 823 304, lenka.lestinova@centrum.cz

Oddíl na principu skautingu 1. – 9. roč., pátek 14:30 – 16:00, Mgr. Kateřina Hronová, Kontakt: 732 181 888, k.hronova@gmail.com

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2022/2023 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

Jarní prázdniny 6. 3. až 12. 3. 2023

Velikonoční. prázdniny 6. a 7.4. 2023

Konec šk.roku 30. 6. 2023