Průkaz ISIC

 

Naše škola patří do celosvětové skupiny škol, které vydávají pro své žáky mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák.

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta a ISIC SCHOLAR (Školák) je jeho variantou pro základní školy. Průkaz vydává, stejně jako standardní ISIC, světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO již více jak 65 let, a je platný ve 127 zemích. Všichni držitelé průkazu ISIC SCHOLAR tedy mohou využívat stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Na žáka i celou rodinu čekají slevy na více než 2 200 místech v ČR a další ve 127 zemích světa. ISIC Školák je také akceptován mnoha institucemi nebo ve veřejné dopravě jako potvrzení věku a statusu žáka.

Oblíbené je využití průkazu ISIC také při nákupech v e-shopech (elektronika, oblečení, sport. potřeby, knihy atd.)

Využití průkazu ISIC Školák na naší škole:

  • Je oficiálním průkazem žáka a potvrzením o studiu na naší škole
  • Pro mnohé instituce a dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro využití zlevněného jízdného, nemusíte tedy vyřizovat další potvrzení o studiu
  • Školní průkaz ISIC Školák nemusíte pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je tak omezena jen dobou docházky žáka na naši školu.
  • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 350 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí ročně 500 Kč). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.

Jak postupovat:

Průkazy ISIC na naší škole vyřizuje paní Iva Zvárová. Žádost o vydání průkazu prosím vytiskněte, vyplňte a podepište. Třídní učitel vybírá žádosti do 9. 9. 2022 (noví žadatelé) nebo do 14. 10. 2022 (žadatelé s končící platností již vydaných průkazů). Fotografie bude pořízena ve škole. Poplatek 350 Kč je nutné uhradit do 16. 9. 2022 (noví žadatelé), resp. 21. 10. 22 (žadatelé s končící platností již vydaných průkazů) na účet školy 27-3855460217/0100, do zprávy pro příjemce je nutno uvést: ISIC, jméno dítěte, třída, jinak není možné platbu identifikovat. Hotový průkaz ISIC  s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole koncem září (noví žadatelé), resp. do konce listopadu (žadatelé s končící platností průkazu).

Informační povinnost

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

Jarní prázdniny 6. 3. až 12. 3. 2023

Velikonoční. prázdniny 6. a 7.4. 2023

Konec šk.roku 30. 6. 2023