Adaptační kurzy žáků 6. tříd

Na začátku září proběhly na základní škole 3 adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Adaptační kurzy probíhaly postupně, ve škole byla vždy jen jedna třída.

Žáci spolu s třídními učitelkami a asistentkami se ve škole sešli v 16 hod. Po úvodních seznamovacích aktivitách si sami ve školní kuchyňce připravili večeři. Měli pizzu, kterou si podle své chuti a fantazie dotvořili. Po večeři měli žáci možnost blíže poznat podle donesených osobních věcí jak své spolužáky, tak i učitele. Po protahovací půlhodince, která proběhla v tělocvičně nebo venku, čekala na šesťáky „Cesta druhosťupňáka“. Žáci po jednom procházeli vyznačenou stezku po 2. stupni a plnili úkoly ze zeměpisu, z angličtiny, z chemie, fyziky a nakonec měli logickou geografickou hádanku. Po absolvování Cesty se žáci postupně uložili ke spánku ve své kmenové třídě. Ráno po probuzení snídali žáci ve školní kuchyňce a pak následoval čtyřhodinový program primární prevence, kde žáci mimo jiné tvořili vlastní pravidla své třídy. Podle zpětných vazeb žáků i pedagogů se adaptační kurzy líbily a splnily svůj účel. Mgr. Daria Heřmanová, metodik prevence


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE