Čerčanské ochutnávání 2023

Dne 9. 9. 2023 se konala tradiční akce Čerčanské ochutnávání. Velké poděkování za pomoc patří žákům 8. a 9. ročníků a ostatním zúčastněným z řad školy i mimo školu, bez nichž by celá akce nemohla být uskutečněna. Celkový výtěžek 10.800 Kč bude použit pro potřeby žáků ZŠ Čerčany.
 
Jitka Vilímková

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE