Cvičný požární poplach

Ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění § 32 odst.(4) a (5) a § 33 odst. (4) bylo dne 7.11.2023 provedeno prověření účinnost opatření uvedených v požárních poplachových a úplnost a správnost požárního evakuačního plánu formou cvičného požárního poplachu pro zaměstnance a žáky ZŠ Čerčany. Bylo konstatováno, že opatření uvedená v požárních poplachových směrnicích jsou účinná a údaje uvedené v požárním evakuačním plánu jsou úplné a správné. Všichni zaslouží pochvalu za zvládnutí tohoto požárního poplachu.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE