Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

vzhledem k otázkám, které se stále vyskytují, v souvislosti s  distančním způsobem vzdělávání jsme se rozhodli o opětovné vysvětlení této formy výuky.

Distanční vzdělávání může probíhat formou on-line či off-line výuky. O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky ve škole rozhoduje ředitel školy.

On-line výuka na ZŠ Čerčany

Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu – na naší škole konkrétně MS Teams, e-mail.

Formou této výuky je také realizace on-line hodin pomocí videokonferencí dle předem stanoveného rozvrhu (2. st. zveřejněný na webových stránkách školy, 1. st. vykomunikován třídním učitelem přímo s rodiči). Rozvrhy byly tvořeny dle doporučení MŠMT a také s ohledem na sourozence, aby se jim hodiny co nejméně překrývaly. Tímto způsobem není vhodné realizovat kompletní rozvrh hodin, jak je nastaven pro prezenční výuku (v delších časových úsecích klesá schopnost udržení pozornosti dítěte, negativní vliv na zdraví dítěte – dlouhodobá práce s počítačem v nevhodné poloze, sledování monitoru). Při stanovování rozsahu výuky na dálku je třeba respektovat volný čas a jiné aktivity dětí. Momentálně je rozvrh hodin soustředěný na hlavní a naukové předměty. Videokonference jsou pouze částí a doplňkem distančního vzdělávání, do kterého neodmyslitelně také patří zadávání úkolů, prací, referátů apod. (ať už pomocí MS Teams – do souboru, zadávání, kvízy, testy, nebo e-mailem nebo přes jiné aplikace).

MYLNÁ PŘEDSTAVA ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI → ONLINE VÝUKA = VIDEOKONFERENCE

Děkujeme všem za pochopení, spolupráci a věřte, že je naším největším přáním, abychom co nejdříve mohli naplnit prázdné třídy spokojenými dětmi, tiché chodby jejich veselými hlasy a ve zdraví jsme je mohli vzdělávat tváří v tvář.

S přáním pevného zdraví, opatrujte se

vedení školy


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE