Dodatek k řádu školní družiny platný od 21.4.2021

Odhlašování účastníků z ŠD a vracení úplaty

Úplata za školní družinu se vrací, nebo krátí poměrnou částí pouze v případě státem nařízené rotační výuky či uzavření školní družiny.

Pokud zákonný zástupce odhlásí účastníka ŠD v daném školním roce, již nemusí být možné přihlásit ho pro daný školní rok do družiny zpět. Úplata se v tomto případě vrací za všechny celé neodchozené měsíce v daném školním roce, které byly předem zaplaceny. Pokud budete chtít přihlásit účastníka na další školní rok, je nutné vytisknout přihlášku do školní družiny a donést či zaslat elektronicky do daného termínu – veškeré informace jsou na webových stránkách školní družiny.

Pokud je účastník pouze nemocný, nebo jinak omluvený ze školní družiny v některém měsíci či týdnu v daném školním roce ÚPLATA SE NEVRACÍ – účastník by musel být ze školní družiny na daný školní rok trvale odhlášen.

Tímto dodatkem se neruší nic, co je dáno dle vnitřního řádu školní družiny.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE