Dodatek k řádu školní družiny platný od 21.4.2021

Odhlašování účastníků z ŠD a vracení úplaty

Úplata za školní družinu se vrací, nebo krátí poměrnou částí pouze v případě státem nařízené rotační výuky či uzavření školní družiny.

Pokud zákonný zástupce odhlásí účastníka ŠD v daném školním roce, již nemusí být možné přihlásit ho pro daný školní rok do družiny zpět. Úplata se v tomto případě vrací za všechny celé neodchozené měsíce v daném školním roce, které byly předem zaplaceny. Pokud budete chtít přihlásit účastníka na další školní rok, je nutné vytisknout přihlášku do školní družiny a donést či zaslat elektronicky do daného termínu – veškeré informace jsou na webových stránkách školní družiny.

Pokud je účastník pouze nemocný, nebo jinak omluvený ze školní družiny v některém měsíci či týdnu v daném školním roce ÚPLATA SE NEVRACÍ – účastník by musel být ze školní družiny na daný školní rok trvale odhlášen.

Tímto dodatkem se neruší nic, co je dáno dle vnitřního řádu školní družiny.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE