Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků a žáků zařazených do přípravné a speciální třídy.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci budou mít 2 až 3 roušky na den a sáček na uložení roušek. Tato povinnost se netýká žáků a pedagogických pracovníků speciálních tříd. Pro ně platí povinnost nosit roušky pouze ve společných prostorách budovy školy. Žák bez zakrytých úst a nosu nebude do budovy školy vpuštěn.

Pro příchod do školy bude využíván jeden vchod do šaten a teplota se při příchodu žáků měřit nebude. Žáci jednotlivých tříd budou do budovy školy vcházet po krátkých časových intervalech (rozpis níže). Třídní učitelé budou na žáky každé ráno čekat v šatně, kde si děti budou přebírat a co nejdříve odvádět do třídy. Pokud bude dítě vykazovat příznaky možného infekčního onemocnění, bude mu změřena teplota, ihned budou kontaktováni rodiče, kteří si dítě co nejdříve odvedou ze školy domů. Podmínky platí stejné, jako tomu bylo od začátku školního roku (izolační místnost, kontaktování zákonného zástupce, který telefonicky informuje praktického lékaře a poté podá zprávu do školy). Žádáme všechny rodiče, aby děti s příznaky infekčního onemocnění v žádném případě neposílali do školy! Prosíme, buďme k sobě všichni ohleduplní!  

Během výuky je povinné časté větrání. Vždy 5 min o přestávce a 5 min uprostřed vyučovací hodiny.

Rozvrh hodin bude s menšími změnami. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Místo toho jsou možné vycházky, teorie předmětu nebo náhrada jiným předmětem. Abychom dodrželi hygienická doporučení ve školní jídelně, budou děti jednotlivých tříd končit výuku podle rozpisu níže. Rodiče dětí ze třídy SP1 a SP2 budou informováni třídní učitelkou. 

Rozpis příchodů žáků do školy

třída

čas

1.A

7,30 h

1.B + SP1

7,35 h

2.A + SP2

7,40 h

2.B + PT

7,45 h

2.C

7,50 h

 

Rozpis ukončení výuky jednotlivých tříd a odchod na oběd

den

třída

čas

pondělí

1.A + 1.B + PT

11,15 h

 

2.A + 2.C

11,35 h

 

2.B

12,30 h

úterý

1.A + 1.B + PT

11,15 h

 

2.B + 2.C

11,35 h

 

2.A

12,30 h

středa

1.A + 1.B + PT

11,15 h

 

2.B

11,35 h

 

2.A + 2.C

12,30 h

čtvrtek

1.A + 1.B + PT

11,15 h

 

2.A + 2.C

11,35 h

 

2.B

11,50 h

pátek

1.A + 1.B + PT

11,15 h

 

2.A

11,35 h

 

2.B + 2.C

12,30 h

Provoz školní družiny bude zajištěn. Více informací se dozvíte na webových stránkách ŠD.

Po dohodě s vyučujícím budou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Vše se bude odvíjet od časových možností vyučujícího – bude stále probíhat distanční vzdělávání žáků a někteří pedagogové budou vytíženi distančním i prezenčním vzděláváním žáků.

Všem děkujeme za pochopení, spolupráci a už se těšíme na návrat alespoň části dětí do školních lavic. Budeme doufat, že ostatní se k nim přidají co nejdříve.

S přáním pevného zdraví

vedení školy


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE