Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků a žáků zařazených do přípravné a speciální třídy.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci budou mít 2 až 3 roušky na den a sáček na uložení roušek. Tato povinnost se netýká žáků a pedagogických pracovníků speciálních tříd. Pro ně platí povinnost nosit roušky pouze ve společných prostorách budovy školy. Žák bez zakrytých úst a nosu nebude do budovy školy vpuštěn.

Pro příchod do školy bude využíván jeden vchod do šaten. Časový harmonogram na příchody žáků různých ročníků rozepsán nebude. Žákům bude budova školy otevřena v 7,35 h a v 7,55 h se bude zavírat. Žáci se před školou nebudou shlukovat a budou dodržovat bezpečné rozestupy. Po příchodu do šatny se žáci převléknou a ihned opouštějí společné prostory a odebírají se do svých tříd. 

Pokud bude dítě vykazovat příznaky možného infekčního onemocnění, bude mu změřena teplota a ihned bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě co nejdříve odvede ze školy domů. Podmínky platí stejné, jako tomu bylo od začátku školního roku (izolační místnost, kontaktování zákonného zástupce, který telefonicky informuje praktického lékaře a poté podá zprávu do školy). Žádáme všechny rodiče, aby děti s příznaky infekčního onemocnění v žádném případě neposílali do školy! Prosíme, buďme k sobě všichni ohleduplní!  

Během výuky je povinné časté větrání. Vždy 5 min o přestávce a 5 min uprostřed vyučovací hodiny.

Rozvrh hodin bude s menšími změnami. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Místo toho jsou možné vycházky, teorie předmětu nebo náhrada jiným předmětem. Abychom dodrželi hygienická doporučení ve školní jídelně, budou děti jednotlivých tříd odcházet na oběd podle rozpisu níže. Rozpis navazuje na nástup žáků do školy od 30. 11. 2020. Je to z toho důvodu, že brzy očekáváme návrat i ostatních žáků, tak aby zůstaly časy stejné i poté a neustále se neměnily.

odchod žáků na oběd

11,15

11,35

11,50

12,00

12,15

12,30

13,15

13,30

pondělí

1.A,1.B

PT,SP1

SP2

 

2.A,2.B,2.C

       

úterý

1.A,1.B

PT,SP1

SP2  

2.A,2.B,2.C

       

středa

1.A,1.B

PT,SP1

2.A,2.B,2.C

SP2

 

 

       

čtvrtek

1.A,1.B

PT,SP1

SP2

2.A,2.B,2.C

 

       

pátek

1.A,1.B

PT,SP1

2.A,2.B,2.C

SP2

 

 

       

Provoz školní družiny bude zajištěn. Více informací se dozvíte na webových stránkách ŠD.

Ostatní žáci se budou vzdělávat distanční formou a to podle původního online rozvrhu a zadáváním úkolů přes MS Teams.

Distanční vzdělávání je povinné! Pokud bude žák nemocný, zákonný zástupce ho z výuky musí omluvit.

Školní jídelna bude v provozu. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, budou mít obědy automaticky odhlášené. Pokud budou mít o odběr obědů zájem, přihlásí se přímo paní vedoucí školní jídelny Ivaně Vašákové (jidelna.zscercany@centrum.cz, tel. 603 279 613). V tomto případě budou obědy možné odebrat pouze do jídlonosičů.   


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE