Černý kašel – stanovisko MZD

Ministerstvo zdravotnictví koriguje nepřesný výklad pražské hygienické stanice ve věci nákazy černým kašlem a příslušných hygienických opatření. Všechny krajské hygienické stanice jsou se správným výkladem srozuměny a budou postupovat pod metodickým vedením Hlavní hygieničky ČR. Očkovacích látek pro děti i dospělé je dostatek a objednat si je mohou všichni poskytovatelé zdravotních služeb.

Informace pro rodiče:

  • Vaše dítě má příznaky onemocnění kontaktujte pediatra
  • V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
  • Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
  • Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli.  

Aktuální informace si ověřte u své hygienické stanice. Jejich přehled najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Při výskytu případu černého kašle provádí krajské hygienické stanice tzv. epidemiologické šetření, kdy se v jeho průběhu mimo jiné stanovují protiepidemická opatření.

  • 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;
  • 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění.

Očkování proti černému kašli se provádí v rámci tzv. hexavakcíny, která je součástí povinného očkování. Očkování se provádí dle očkovacího kalendáře ccanv devíti týdnech, čtyřech měsících, ve dvanácti měsících. K přeočkování je pak nutné se dostavit v 11 letech.

Stanovisko k vyřazování neočkovaných dětí z kolektivních zařízení v případě výskytu pertuse

V případě výskytu pertuse v kolektivním zařízení pro děti se postupuje v souladu s vyhláškou č. 389/2023 sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění. Nejedná se o plošná opatření, ale o řešení jednotlivých případů, na základě výsledků hodnocení rizika místně příslušnými hygienickými stanicemi.

Dítě po laboratorně prokázaném onemocnění způsobeném Bordetella pertussis nebo Bordetella parapertussis je možné přijmout do kolektivního zařízení až po ukončení cílené léčby antibiotiky.

Do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertussis, se nepřijímají neočkované či neúplně očkované děti ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní.

O zařazení dětí do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella parapertussis, rozhoduje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Nevnímavé děti k nákaze způsobené Bordetella pertussis, očkované řádně a v termínech, mohou do kolektivního zařízení docházet;

Vnímavé (například neočkované) děti k nákaze Bordetella pertusis z rodin, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertusis, mohou do kolektivního zařízení docházet až po 21 dnech od posledního styku s nemocným.

Vyšetřování protilátek proti pertusi u kontaktů se nedoporučuje, protože nemá vypovídající hodnoty. Pro ověření údaje o řádném očkování proti pertusi u dětí lze také využít posudků zdravotní způsobilosti, které vystavují praktičtí dětští lékaři rodičům s platností na dva roky. Pro epidemiologické šetření lze použít kopii očkovacího průkazu.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE