Informace k návratu do škol

Vážení rodiče,

 

posíláme další informace týkající se návratu žáků do škol.

 

Vstup do školy:

Žáci nebudou rozděleni do skupin a do školy budou přicházet od 7,35 h, kde u vchodu bude dohlížet dospělá osoba, která bude aplikovat desinfekci na ruce. Poté odcházejí do šaten a do svých tříd. Výuka začíná v 7,55 h.

 

Výuka:

Rozvrhy budou platit v době prezenční výuky ty původní (platné od září 2020) a v době distanční výuky opět přes MS Teams, jako tomu bylo doposud. V prezenční výuce jsou pouze malé změny a třídy, kterých se to týká, informuje třídní učitel. Stále platí, že nebude probíhat Hv (resp. zpěv) a Tv. Místo těchto předmětů mohou mít žáci předměty jiné nebo budou čas trávit venku.

 

Testování:

Testování se bude provádět 2x týdně a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Po zahájení vyučovací hodiny třídní učitel provede instruktáž testování. Žáci si testy provádí sami za dohledu ped. pracovníků. Ničeho se nemusí bát, je to velmi jednoduchý a bezbolestný úkon, při kterém není nutná asistence zdravotnického personálu.

Testování nemusí podstoupit ti, kteří jsou v 90denní lhůtě od prvního dne pozitivního testu na onemocnění COVID-19. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře nebo výsledek z laboratoře s údaji dítěte.

Bližší informace k testování najdete v dopisu k testování a v přiložených letácích.

dopis k testování

leták pro žáky

leták pro rodiče

instruktážní video

 

Ochrana dýchacích cest

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zakrytá ústa buď respirátorem, nebo u dětí postačí chirurgická rouška. Bez ochrany dýchacích cest nebude nikdo do budovy školy vpuštěn.

 

Školní jídelna

Provoz školní jídelny bude zajištěn. Žáci z prvního stupně budou automaticky přihlášeni. Ostatní zájemci (žáci na distanční výuce) se nahlásí paní Vašákové nebo se přihlásí na stránkách www.strava.cz. Obědy nebude možné konzumovat v prostorách školní jídelny, ale budou vydány do jídlonosičů v době  11,00 – 11,35 h.

 

Školní družina

Provoz školní družiny bude zajištěn pro 1. – 3. třídu, PT a SP1. Oddělení budou zachována v homogenních skupinách a nebudou se v nich žáci míchat. Z organizačních důvodů nebude až do odvolání zajištěna ranní družina. Družina bude v provozu do 16,30 h. Více informací se dozvíte na stránkách školní družiny.

 

Péče o děti

Jestliže zákonní zástupci dětí a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči o jejich děti v době distanční výuky. V případě potřeby nahlaste Váš zájem vedení školy nejlépe do pátku 9. 4., abychom popř. mohli personálně zajistit.

 


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE