Informace k provozu školy od 17. května 2021

Výuka

  • Umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotací.
  • Vyučování žáků bude probíhat podle původního rozvrhu, který byl platný od září 2020. Některá omezení přetrvávají v předmětech tělesná výchova, která může probíhat pouze venku, a hudební výchova, kde je zakázaný zpěv.

 

Školní družina

  • Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
  • Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.
  • Více informací na webových stránkách ŠD.

 

Testování antigenními testy

  • Pro všechny žáky platí povinnost testování jedenkrát týdně.
  • Testovacím dnem je pondělí nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole (v tomto případě se testuje v kanceláři u paní L. Sadílkové a poté odchází do třídy).
  • Preventivní test se vždy provádí na 1. stupni první vyučovací hodinu a na 2. stupni bude zachován příchod do školy od 7,15 h do 7,25 h a testování v 7,30 h. Prosíme žáky 1. stupně, aby do budovy školy vcházeli až od 7,35 h.

 

Ochrana dýchacích cest

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 m od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 m od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst (žáci – zdravotnická rouška nebo respirátor, dospělí – respirátor).

 

Školní jídelna

  • Z důvodu zrušení distanční výuky a nastavení prezenční docházky všech žáků naší ZŠ, byly od 17. 5. 2021 přihlášeny obědy všem strávníkům.

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/236559/virtual/www/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE