previous arrow
next arrow
Slider

Pohybem pro hospic

Naše škola se účastní různých výzev – jako je třeba běhání pro čerčanský Hospic U Dobrého pastýře. Každý uběhnutý kilometr znamená 1 Kč pro hospic. Za měsíc březen se nasbírala částka 3 957 Kč.

 

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Výuka

  • Umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotací.
  • Vyučování žáků bude probíhat podle původního rozvrhu, který byl platný od září 2020. Některá omezení přetrvávají v předmětech tělesná výchova, která může probíhat pouze venku, a hudební

Návrat 2. stupně od 3. 5. 2021 podrobně

Vážení rodiče, milí žáci,

máme pro Vás informace týkající se návratu 2. stupně do škol od pondělí 3. 5. 2021.

Vstup do školy:

Všichni žáci budou do školy přicházet od 7,35 h, kde u vchodu bude dohlížet dospělá osoba, která

Návrat 2. stupně – rozpis tříd

Od pondělí 3. 5. 2021 je žákům 2. stupně umožněna prezenční výuka ve škole a to rotačním způsobem. Pro tuto chvíli škola nemá žádné podrobnější informace a jakmile je dostaneme, ihned Vám je předáme. Níže naleznete rozpis tříd.

2. stupeň

Dodatek k řádu školní družiny platný od 21.4.2021

Odhlašování účastníků z ŠD a vracení úplaty

Úplata za školní družinu se vrací, nebo krátí poměrnou částí pouze v případě státem nařízené rotační výuky či uzavření školní družiny.

Pokud zákonný zástupce odhlásí účastníka ŠD v daném školním roce,

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

– negativní test a

– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterévyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu

Informace k návratu do škol

Vážení rodiče,

 

posíláme další informace týkající se návratu žáků do škol.

 

Vstup do školy:

Žáci nebudou rozděleni do skupin a do školy budou přicházet od 7,35 h, kde u vchodu bude dohlížet dospělá osoba, která bude aplikovat desinfekci

Rozdělení tříd na prezenční výuku

Vážení rodiče,

dne 12. 4. 2021 se žáci vrací rotačně do školy. Při rozdělení tříd jsme se snažili brát ohledy na sourozence, provoz školní jídelny a školní družiny. Bohužel není v lidských silách vyjít vstříc všem a prosíme o pochopení

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE