Sešity pro 2. stupeň

Letos nastává změna ohledně sešitů pro žáky 2. stupně. Žáci již nebudou odebírat celé balíčky, ale mohou si buď všechny požadované sešity, nebo jen některé, donést vlastní. První vyučovací hodinu každého předmětu budou mít buď připravený donesený vlastní sešit podle seznamu na této stránce , nebo si sešit v ceně uvedené v seznamu v závorce odebere od vyučujícího. Platba za odebrané sešity pak proběhne najednou podle skutečně odebraných sešitů.

Možnost pokračovat v sešitě z předchozího ročníku, pokud není vysloveně uvedena v seznamu, po domluvě s vyučujícím daného předmětu.

Seznam sešitů 

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

8.A

8.B

8.C

9.A

9.B

9.C

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE