2021 Listopad

Taneční věneček žáků 9. tříd

Základní informace z KHS – věneček může proběhnout podle současných platných hygienických nařízení – čili maximálně 100 osob v sále. Vstup – děti do 12ti let bez testování, mládež 12 – 18 let pouze s PCR testem, který není starší

Adopce na dálku

Adopce na dálku

Naše škola již několik let pomáhá indické holčičce Mercy M. Maladaimuth, aby mohla chodit do školy a vzdělávat se. Naše pomoc spočívá v tom, že děti i zaměstnanci školy mohou přinést libovolnou částku peněz – minimálně však 10 Kč.

Třídní schůzky – aktualizace

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci na škole jsme se rozhodli (na základě doporučení KHS) třídní schůzky přesunout do online prostředí. Bližší informace obdržíte od třídních učitelů emailem.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

Třídní schůzky a mimořádná opatření

Vzhledem k opatřením MZd ČR musí všichni zákonní zástupci při vstupu do školní budovy předložit potvrzení OTN – dokončené očkování nebo platný test (PCR max. 72 hodin, AG test max. 24 hodin) nebo prodělání onemocnění COVID-19 před

Školní jídelna – změna software

Od 1. 11. došlo ve ŠJ ke změně programu „STRAVNÉ“, která mimo jiné znamená, že strávníci mohou k identifikaci používat spolu s čipy i ISIC karty – NUTNÁ aktivace karty ve ŠJ. Zároveň ale také při přechodu na nový program

DOKUMENTY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022 – STÁHNĚTE SI DOKUMENTY

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2021/2022

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021

Podzimní prázdniny 27. a 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 až 2. 1. 2022

Pololetní prázdniny 4. 2. 2022

Jarní prázdniny 28. 2. až 6. 3. 2022

Velikonoční. prázdniny 14. a 15.4. 2022

Konec šk.roku 30. 6. 2022