2023 Září

Dobrý běh

Dobrý běh

Spolu s žáky osmých a devátých tříd jsme připravili doprovodný program pro děti k charitativní akci DOBRÝ BĚH, organizovanou Hospicem Dobrého Pastýře.
Všichni jsme si sobotní den užili a máme radost, že můžeme pomáhat dobrým záměrům. Těšíme se i
Čerčanské ochutnávání 2023

Čerčanské ochutnávání 2023

Dne 9. 9. 2023 se konala tradiční akce Čerčanské ochutnávání. Velké poděkování za pomoc patří žákům 8. a 9. ročníků a ostatním zúčastněným z řad školy i mimo školu, bez nichž by celá akce nemohla být uskutečněna. Celkový výtěžek 10.800
Cvičení v přírodě 15. 9. 2023

Cvičení v přírodě 15. 9. 2023

Vše začalo hledáním svých „patrončat“ před školou. Každý deváťák uchopil svého prvňáčka za ruku a když paní učitelka zavelela, mohli všichni vyrazit. Během cesty se oteplovalo a prvňáčci odhazovali bundy i mikiny. S přestávkami na pití a svačinu dorazili deváťáci,
Ředitelské volno 29. 9. 2023

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), § 24 odst. 2, po projednání na pedagogické radě a po informování Školské rady vyhlašujeme na den 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Školní družina ani školní jídelna

Dotazník o škole

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, ale i prarodiče, sourozenci a blízcí žáků ZŠ Čerčany, škola, a také obec se na Vás obrací s tímto dotazníkem, aby lépe poznaly dění v ZŠ Čerčany a zájem

Adaptační kurzy 6. ročníků

Adaptační kurzy 6. ročníků

Stejně jako loni, i letos na začátku září proběhly na základní škole dva adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Adaptační kurzy probíhaly postupně, ve škole byla vždy jen jedna třída.

Žáci se spolu s třídními učitelkami a preventistkou sešli v

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 až 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

Jarní prázdniny 11. 3. až 17. 3. 2024

Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024