2021 Duben

Návrat 2. stupně od 3. 5. 2021 podrobně

Vážení rodiče, milí žáci,

máme pro Vás informace týkající se návratu 2. stupně do škol od pondělí 3. 5. 2021.

Vstup do školy:

Všichni žáci budou do školy přicházet od 7,35 h, kde u vchodu bude dohlížet dospělá osoba, která

Návrat 2. stupně – rozpis tříd

Od pondělí 3. 5. 2021 je žákům 2. stupně umožněna prezenční výuka ve škole a to rotačním způsobem. Pro tuto chvíli škola nemá žádné podrobnější informace a jakmile je dostaneme, ihned Vám je předáme. Níže naleznete rozpis tříd.

2. stupeň

Dodatek k řádu školní družiny platný od 21.4.2021

Odhlašování účastníků z ŠD a vracení úplaty

Úplata za školní družinu se vrací, nebo krátí poměrnou částí pouze v případě státem nařízené rotační výuky či uzavření školní družiny.

Pokud zákonný zástupce odhlásí účastníka ŠD v daném školním roce,

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

– negativní test a

– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterévyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu

Informace k návratu do škol

Vážení rodiče,

 

posíláme další informace týkající se návratu žáků do škol.

 

Vstup do školy:

Žáci nebudou rozděleni do skupin a do školy budou přicházet od 7,35 h, kde u vchodu bude dohlížet dospělá osoba, která bude aplikovat desinfekci

Rozdělení tříd na prezenční výuku

Vážení rodiče,

dne 12. 4. 2021 se žáci vrací rotačně do školy. Při rozdělení tříd jsme se snažili brát ohledy na sourozence, provoz školní jídelny a školní družiny. Bohužel není v lidských silách vyjít vstříc všem a prosíme o pochopení

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

stáhněte ZDE

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 až 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

Jarní prázdniny 11. 3. až 17. 3. 2024

Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024